Ulkomaanliikenteen lastialusten ja matkustaja-alusten palkankorotukset on hyväksytty

28. tammikuuta 2022

Suomen Varustamot ry ja Suomen Merimies-Unioni SMU ry ovat hyväksyneet ulkomaanliikenteen lastialusten ja matkustaja-alusten palkankorotukset hallituksissaan.

Ulkomaanliikenteen lastialuksille palkankorotukset ovat: 2 % 1.3.2022 ja 1,9 % 1.3.2023. Kaksivuotisella työehtosopimusratkaisulla haluttiin luoda merenkulkualalle edellytyksiä pitkäjänteiseen työhön ja katse kohti tulevaisuutta.

Samalla pidennettiin ulkomaanliikenteen lastialuksia koskevan työehtosopimuksen sopimuskautta ja voimassaoloa 29.2.2024 asti.

Ulkomaanliikenteen matkustaja-aluksille palkankorotukset ovat: 1 % 1.3.2022 ja 1 % 1.9.2022 sekä 1,9 % 1.3.2023. Korotusten toteuttamisessa otettiin huomioon matkustaja-alusliikenteen koronapandemiasta johtuva vaikea tilanne.

Samalla pidennettiin ulkomaanliikenteen matkustaja-aluksia koskevan työehtosopimuksen sopimuskautta ja voimassaoloa 29.2.2024 asti.

Lisätietoja:

Hans Ahlström
varatoimitusjohtaja
Suomen Varustamot
puh. 040 725 7110

Kenneth Bondas
puheenjohtaja
Merimies-Unioni
puh. 040 456 0245