Uusi selvitys koronan vaikutuksista Suomen merikuljetuksiin – kriisi korosti merikuljetusten merkitystä

21. joulukuuta 2022

Huoltovarmuusorganisaatioon kuuluva Vesikuljetuspooli ja Suomen Varustamot ry ovat julkaisseet selvityksen koronan vaikutuksista Suomen merikuljetuksiin.

Koronapandemia vaikutti yhteiskunnan toimintoihin laajasti samalla testaten toden teolla huoltovarmuustoimintaa. Kriisi haastoi sekä yrityskentän toimijoiden että viranomaisten kyvyn reagoida muutoksiin. Koronapandemia ja sen moninaiset seurannaisvaikutukset ovat tuottaneet poikkeuksellisia häiriöitä monien aiemmin itsestään selviksi koettujen arkipäiväisten toimintojen jatkuvuudelle, niin myös merikuljetuksiin.

Suomen riippuvuus merikuljetuksista on eräs tässä yhteydessä esiin noussut kokonaisuus. Merikuljetusten osuus Suomen tuonnista on noin 80 % ja viennistä noin 90 %. Globaalien toimitusketjujen haavoittuvuus nousi keskusteluun melko pian koronapandemian levitessä ympäri maailmaa. Meriliikenteen asema merkittävänä tuonti- ja vientiväylänä Suomeen korostui entisestään matkustusrajoitusten ja rajaliikenteen rajoittamisen myötä.

Jotta koronan seurannaisvaikutukset logistiikkaan eivät heti unohtuisi ja kriisin opit saataisiin talteen, päätti Vesikuljetuspoolin poolitoimikunta teettää selvityksen koronan vaikutuksista merikuljetuksiin. Projekti toteutettiin osana huoltovarmuuskeskuksen Logistiikka2030 ohjelmaa.

Työn tarkoituksena oli dokumentoida koronapandemian tapahtumat ja sen aiheuttamat vaikutukset yhdeksi kokonaisuudeksi. Selvitys käsittää ajanjakson maaliskuusta 2020 kevääseen 2022.

Projektissa tiivistettiin Huoltovarmuuskeskuksen, Vesikuljetuspoolin ja Suomen Varustamot ry:n kokoama aineisto korona-ajan tapahtumista ja toimenpiteistä sekä täydennettiin koottuja havaintoja teemahaastattelujen avulla. Työn tuloksena syntyi selkeä ja helppolukuinen yhteenveto koronapandemian vaikutuksista merikuljetuksiin.

Selvityksen tilaajana oli Vesikuljetuspooli ja työn toteutti Kokonat oy.

Lue selvitys kokonaisuudessaan:

Koronan vaikutukset Suomen merikuljetuksiin

Lisätietoja antaa:

Juha Savisaari, Poolisihteeri

+358 40 520 1694 / juha.savisaari@shipowners.fi

Vesikuljetuspooli

 

Tiina Tuurnala, Toimitusjohtaja

+358 40 547 6762 / tiina.tuurnala@shipowners.fi

Suomen Varustamot ry