Uusi selvitys merenkulun ympäristö­perusteisista kannustimista Itämeren alueella

12. toukokuuta 2020

Merenkulun ympäristöperusteisista kannustimista Itämeren alueella on valmistunut uusi selvitys. ”Economic incentives to promote environmentally friendly maritime transport in the Baltic Sea region” luo kattavan yleiskatsauksen Itämeren alueella sovellettaviin taloudellisiin kannustimiin merenkulun ympäristövaikutusten minimoimiseksi.

Liikenne- ja viestintävirasto Traficomin selvityksen tavoitteena on arvioida kansallisten ja EU-tason kannustimien vaikutuksia, tunnistaa niiden käyttöön liittyvät haasteet ja löytää parhaat käytännöt. Meriliikenteessä taloudellisten kannustimien käsite kattaa ympäristöperusteiset maksut, verot sekä julkiset tuet ympäristöinvestoin­teihin.

Selvityksessä korostetaan taloudellisiin kannustimiin liittyvien parhaiden käytäntöjen jakamisen tärkeyttä, niin valtioiden välillä kuin osana julkisen ja yksityisen sektorin yhteistyötä.

Selvityksen mukaan erityisesti kansalliset ja EU-tuet sekä julkiset lainat ja takaukset ovat edistäneet laivanvarustajien investointeja ympäris­tö­ys­tävälliseen tekniikkaan. Näiden keinojen lisäksi ympäristöperusteiset verohelpotukset todettiin tehokkaiksi taloudellisiksi kannustimiksi.

Lue selvitys kokonaisuudessaan: Economic incentives to promote environmentally friendly maritime transport in the Baltic Sea region by Finland.

 

 

Suomen Varustamot Ry