Väitöskirja Suomen meriliikenteen huoltovarmuudesta

18. tammikuuta 2019

Lippueamiraali (evp) Bo Österlund on kirjoittanut sotatalouden tieteenalaan lukeutuvan väitöskirjan ”Suomen meriliikenteen huoltovarmuudelle asetetut tavoitteet ja niiden toteutuminen”. Väitöstilaisuus pidettiin tänään 18.1.2019.

Väitöskirjassa käsitellään Suomen ulkomaankaupan meriliikenteeseen nojaavan huoltovarmuuden tavoiteasettelun saavuttamisen, ylläpidon ja turvaamisen mahdollisuuksia sekä huoltovarmuustoiminnalle suunnattavia resursseja. Tutkimuksen tarkoituksena on ollut analysoida onko Suomessa 2010-luvulla ollut käytettävissä riittävä, huoltovarmuusnäkökohdat täyttävä sekä omassa päätöksenteossa operoiva kauppa-aluskalusto.

Väitöskirjan mukaan viranomaisten asettamissa tavoitteissa ja meriliikenteen huoltovarmuustoimintaan osoitetuissa resursseissa on ristiriita. Suomen syrjäinen sijainti ja ulkomaankaupan riippuvuus merikuljetuksista Itämeren yli edellyttävät huoltovarmuusnäkökulmasta riittävän suurta kotimaista tonnistoa. Tonniston kuljetussuoritteen tarpeen määrittämiseksi tulisi olla käytettävissä viranomaisten kokoamat, kaikki tarvittavat muuttujat sisältävät ja yhteneväiset tilastot. Nyt julkaistavassa väitöskirjatutkimuksessa on rakennettu laskukaavat tonnimeripeninkulmaperusteisen kuljetussuoritteen ja tonniston tarpeen määrittämiseksi.

Tutkimuksen lopputuloksena on, että mikäli Suomi haluaa kehittää meriliikenteen huoltovarmuutta ja kasvattaa Suomen lipun alla purjehtivan tonniston kuljetusosuutta, on ryhdyttävä toimenpiteisiin, asetettava konkreettiset tavoitteet ja ohjattava tarvittavat resurssit tavoitteiden saavuttamiseen.

 

Lisää tietoa väitöskirjasta löytyy oheisesta linkistä:

https://maanpuolustuskorkeakoulu.fi/artikkeli/-/asset_publisher/vaitos-suomen-meriliikenteen-huoltovarmuudesta