Avhandling om Finlands försörjningstrygghet i sjötrafik

18. januari 2019

Flottiljamiral Bo Österlund har skrivit en avhandling om Finlands försörjningstrygghet i sjötrafik. Disputationsakten tog plats idag den 18.1.2019.

I avhandlingen behandlas sjötrafikens betydelse för Finlands försörjningstrygghet och dess riklighet. Enligt undersökningen finns det en obalans mellan målsättningen för graden av försörjningstrygghet och resurser som tilldelas ändamålet.

Som slutsats konstateras att ifall sjötrafikens försörjningstrygghet skall förbättras och tonnaget under Finlands flagga ökas, bör man vidta åtgärder, fastställa konkreta mål och förse rikliga resurser till att uppnå dessa.

 

Läs mera om avhandlingen via länken nedan:

https://maanpuolustuskorkeakoulu.fi/artikkeli/-/asset_publisher/vaitos-suomen-meriliikenteen-huoltovarmuudesta