Varustamot haluavat laivoille päästömaksun – tavoitteena hiiletön merenkulku

18. joulukuuta 2019

Kansainvälinen varustamojärjestö esittää varustamoille pakollista päästömaksua, jonka tuotot käytettäisiin kaupallisesti kannattavien nollapäästöisten laivojen kehittämiseen 2030-luvun alkuvuosiin mennessä.

Varustamoiden kansainvälinen kattojärjestö International Chamber of Shipping (ICS) julkaisi tänään esityksen alan ensimmäisestä yhteisestä tutkimus- ja kehitysrahastosta, jonka tavoitteena on poistaa kansainvälisen merenkulun CO2 -päästöt. Ehdotus rahaston perustamisesta esitetään kansainväliselle merenkulkujärjestölle IMO:lle seuraavassa ympäristösuojelukomitean kokouksessa huhtikuussa 2020.

Rahaston 5 miljardin dollarin rahoituspääoma kerättäisiin varustamoyhtiöltä perimällä niiltä maailmanlaajuisesti pakollista päästömaksua polttoaineen kulutuksen perusteella kymmenen vuoden ajan.

Vaikka aloite ja rahaston perusrahoitus tulevat varustamoilta, kannustetaan myös muita sidosryhmiä osallistumaan työhön. Esitys on tärkeä askel kohti fossiilisista polttoaineista irtautumista maailmanlaajuisesti ja Suomessa.

Mahdollisuuksia Suomelle

Nopea fossiilista polttoaineista luopuminen on välttämätöntä, jotta Pariisin ilmastosopimuksen mukaisiin ja IMO:n asettamiin päästövähennystavoitteisiin päästään. T&K-rahasto tulee tarjoamaan maailmanlaajuisesti kaivattua rahoitusta merenkulkualan innovaatioihin ja uusiin teknologioihin, jotka auttavat kehittämään tulevaisuuden nollapäästöisiä ratkaisuja.

Suomen Varustamoiden toimitusjohtaja Tiina Tuurnala näkee aloitteessa mahdollisuuksia Suomen meriklusterille.

”Ilmastonmuutos haastaa koko meriklusterin ja ala tekee kaikkensa päästöjen vähentämiseksi. Alan suurin haaste ja mahdollisuus on vihreiden teknologioiden sekä vaihtoehtoisten ja hiilettömien polttoaineiden kehittäminen. T&K-rahastolla vastataan tähän haasteeseen. Toivomme että IMO:n jäsenmaat, Suomi mukaan lukien tukevat tätä rohkeaa esitystä.”, Tuurnala sanoo.

”Suomen meriklusteri on ympäristöosaamisessa edelläkävijä ja täällä kehitettyjä ratkaisuja voidaan hyödyntää ympäri maailman”.

Suomalaiset varustamot ovat maailman kärkeä vähäpäästöisten ja energiatehokkuutta lisäävien teknologioiden käyttöönotossa. Esimeriksi nesteytetty maakaasu (LNG), tuulivoima, sähkö ja jätteestä valmistettavat biopolttoaineet ovat jo käytössä suomalaisilla aluksilla. Merenkulkuala tarvitsee lähitulevaisuudessa uusia polttoaineita ja ratkaisuja nollapäästöiseen merenkulkuun. Tämä on haaste, joka on ratkaistavissa ainoastaan yhteistyössä koko meriklusterin kanssa.

 

Lisätietoja antavat:

Tiina Tuurnala, toimitusjohtaja, Suomen Varustamot

+358 40 547 6762 / tiina.tuurnala@shipowners.fi

Sinikka Hartonen, johtava asiantuntija, Suomen Varustamot

+358 40 732 3164 / sinikka.hartonen@shipowners.fi

Tiina Tuurnala
Toimitusjohtaja

Tiina Tuurnala on Suomen Varustamot Ry:n toimitusjohtaja.

+358 40 5476762

tiina.tuurnala@shipowners.fi