Rederierna vill ha en utsläppsavgift för fartyg – målet är kolfri sjöfart

18. december 2019

Den internationella rederiorganisationen föreslår en obligatorisk utsläppsavgift för rederier, av vilken inkomsterna skulle användas till att utveckla kommersiellt lönsamma fartyg med nollutsläpp via början av 2030-talet.

Rederiernas internationella paraplyorganisation International Chamber of Shipping (ICS) publicerade idag ett förslag att upprätta branschens första gemensamma forsknings- och utvecklingsfond, med syftet att eliminera CO2-utsläpp från internationell sjöfart. Förslaget presenteras till internationella sjöfartsorganisationen IMO på nästa miljöskyddskommittémöte i april 2020.

Fondens finansiering på 5 miljarder dollar skulle samlas av rederierna med att begära en globalt obligatorisk utsläppsavgift på basen av bränslekonsumtion under en tioårsperiod.

Trots att förslaget och dess finansiering kommer av rederierna, uppmuntras andra intressenter att delta i arbetet. Förslaget är ett viktigt steg mot avskaffandet av fossila bränslen globalt och i Finland.

Möjligheter för Finland

För att utsläppsminskningar som är i linje med Paris klimatkonventionen och IMO:s mål skall nås, krävs det snabb avlägsning av fossila bränslen. F&U-fonden kommer ett erbjuda globalt efterlängtad finansiering för innovationer och nya teknologier inom sjöfart, som hjälper till att skapa utsläppsfria lösningar.

Rederierna i Finlands verkställande direktör Tiina Tuurnala ser möjligheter i förslaget för det finska sjöklustret.

”Klimatförändringen uppmanar hela sjöklustret och branschen gör sitt bästa för att minska utsläppen. Den största utmaningen och samtidigt möjligheten är utvecklingen av gröna teknologier och alternativa och kolfria bränslen. F&U-fonden är ett svar till den utmaningen. Vi hoppas att IMO:s medlemsstater, inklusive Finland, stöder det här djärva förslaget.” säger Tuurnala.

”Finlands sjökluster är en föregångare i miljökunnande och lösningar som utvecklas här kan utnyttjas runt hela världen.”

De finska rederierna är världsledande inom ibruktagandet av energieffektiva och utsläppsminskande teknologier. Till exempel flytande naturgas (LNG), vindkraft, el och biobränslen som producerats utav avfall är redan i användning på finska fartyg. Sjöfartsbranschen kommer att behöva nya och alternativa bränslen och lösningar till utsläppsfri sjöfart inom den nära framtiden. Detta är en utmaning, som endast kan svaras i samarbete med hela sjöklustret.

 

Tilläggsinfo ges av:

Mats Björkendahl, specialsakkunnig, Rederierna i Finland

+358 400 665 228 / mats.bjorkendahl@shipowners.fi

 

Mats Björkendahl
Specialsakkunnig, miljö och fartygsteknik

Mats Björkendahl är specialsakkunnig inom miljöfrågor och fartygsteknik. Telefon: +358 400 665 228, Epost: mats.bjorkendahl@shipowners.fi