Varustamot ja Visit Finland toivovat selkeää viestiä lähimatkailun avaamisesta kesäkuussa

14. huhtikuuta 2021

Lähimatkailu Schengen-alueella tulisi avata. Varustamot ja Visit Finland ehdottavat terveysturvallista mallia matkustusrajoitusten avaamiseksi.

Osa Euroopan maista suunnittelee jo matkailun avautumista tulevana kesäkautena, mikäli epidemiologinen tilanne sen sallii. Pitkään pysähdyksissä ollut matkailu on kasvattanut valtavasti patoutunutta kysyntää, josta merkittävä osa kohdistuu myös Suomeen. Matkailua estävät rajoitukset on pyrittävä poistamaan koordinoidusti ja ajoissa kriittiselle kesäkaudelle 2021.

Tutkimukset osoittavat, että matkailu käynnistyy ensimmäisenä lähialueilla. Lähimarkkinat koetaan tutummiksi ja turvallisemmiksi. Myös kohtuuhintainen matkustaminen on tärkeämpää kuin koskaan, sillä epidemia on heikentänyt monien kotitalouksien taloudellista tilaa.

Matkustaja-autolauttaliikenteen merkitys Suomen matkailulle on suuri. Ennen koronaa niiden tuomat ulkomaiset matkustajat jättivät Suomeen vuosittain yli 900 miljoonaa euroa*. Varustamoelinkeinon palautumiselle on välttämätöntä, että matkustajaliikenne Suomen ja Ruotsin, Viron ja Saksan välillä palautuu kesän 2021 aikana.

Exit-strategiassa on pyrittävä huolehtimaan myös elinkeinoelämän asteittaisesta palautumisesta, terveysturvallisuus huomioiden.

Varustamot ja Visit Finland ehdottavat terveysturvallista mallia matkustusrajoitusten purkaantuessa asteittain:

  1. Varustamot edellyttävät matkustajilta ulkomaan satamissa ennen laivalle nousua negatiivista testitulosta tai rokotustodistusta/rokotuspassia tai todistusta parantuneesta taudista. Varustamot tarkastavat ulkomailta tulleita reittimatkustajia pistokokein.
  2. Pikatestien saatavuutta tulisi parantaa Suomessa. Tämä tukisi ihmisten yhdenvertaisuutta.
  3. AVI rajaa päätöksissään pakolliset terveystarkastusten (Tartuntalain 16 §) ulkopuolelle sellaiset matkustajat, joilla on esittää Suomeen tullessa luotettava todistus tietyn ajan sisällä otetusta negatiivisesta testituloksesta tai parantuneesta taudista tai rokotustodistus /rokotuspassi. Asianmukaiset todistukset esittäneitä matkailijoita ei aseteta karanteeniin. Ei yleistä omaehtoista karanteenisuositusta, karanteeniin määrätään kohdistetusti.
  4. Viranomaiset tarkistavat todistukset vihreällä linjalla pistokokein. Punaiselle linjalle ohjataan ne matkustajat, joilla ei ole todistuksia ja heidät ohjataan terveystarkastukseen ja tarvittaessa testeihin. Matkustajat, jotka eivät käy maissa ulkomailla tai joiden maissa käynti on rajattu 8 tuntiin, ei vaadita todistusta eikä karanteenia.

Nämä suuntaviivat koskevat kaikkea lähimatkustamista tarkoitusperästä riippumatta.

Lopuksi painotamme merenkulkijoiden ja muun logistiikan työntekijöiden vapaan liikkuvuuden tärkeyttä, ilman sitä kansainvälinen vienti- ja tuontikuljetukset eivät toimi.

*Selvitykset: Turun Yliopisto, Helsingin Satama Oy, PTT, Taloustutkimus Oy.

 

Lisätietoa antavat:

Hans Ahlström, varatoimitusjohtaja

+358 40 725 7110
hans.ahlstrom@shipowners.fi

Tiina Tuurnala, toimitusjohtaja

+358 40 547 6762
tiina.tuurnala@shipowners.fi

Suomen Varustamot ry

 

Kristiina Hietasaari, johtaja

+358 40 7788 918

 Visit Finland

 

 

Tiina Tuurnala
Toimitusjohtaja

Tiina Tuurnala on Suomen Varustamot Ry:n toimitusjohtaja.

+358 40 5476762

tiina.tuurnala@shipowners.fi