Varustamot tukevat viidettä EU pakotepakettia ja tuomitsevat jyrkästi Venäjän sotatoimet Ukrainassa

8. huhtikuuta 2022

Tuomitsemme jyrkimmin Venäjän meneillään olevan sodan ja hyökkäyksen suvereeniin Ukrainan valtioon. Venäjän hallituksen järkyttävällä päätöksellä hyökätä Ukrainaan ja tämän päätöksen seurauksilla on vakavia seurauksia Ukrainan kansalle. Hyökkäys on lopetettava välittömästi.

Kansainvälinen yhteisö – mukaan lukien EU, Yhdysvallat ja Britannia – on asettanut merkittäviä pakotteita Venäjää kohtaan. Me johtavina merenkulkujärjestöinä seisomme vahvasti sodan lopettamiseksi toteutettujen toimenpiteiden ja EU:n hyväksymien pakotteiden takana. Suhtaudumme myönteisesti EU:n jäsenvaltioiden hyväksymään viidenteen pakotepakettiin, mukaan lukien ehdotetut meriliikennettä koskevat pakotteet. Olemme valmiita tukemaan Euroopan unionin ja sen kumppaneiden Ukrainaa tukevia lisätoimenpiteitä, mukaan lukien merenkulkualan toimet, joilla pyritään vastaamaan YK:n yleiskokouksen 2. maaliskuuta hyväksymässä päätöslauselmassa esitettyyn vaatimukseen, jonka mukaan Venäjän on vedettävä välittömästi, täydellisesti ja ehdoitta kaikki sotilaalliset joukkonsa Ukrainan alueelta sen kansainvälisesti tunnustettujen rajojen sisällä.

Vaadimme Venäjää lopettamaan vihamielisyydet ja kunnioittamaan kansainvälistä oikeutta ja ihmisoikeuksia, mukaan lukien kaikkien merenkulkijoiden suojelu ja ihmishenkien suojelu merellä.

Suomen Varustamot
Svensk Sjöfart
German Shipowners’Association
Norwegian Shipowners’ Association
Royal Belgian Shipowners’ Association
Danish Shipping
Royal Association of Netherlands Shipowners
UK Chamber of Shipping
Estonian Shipowners Association
Maritime Lithuania

Suomen Varustamot Ry