Säkerhet

Säker och ansvarsfull sjöfart är en förutsättning för rederiverksamhet av hög kvalitet. Rederierna i Finland har som målsättning att utveckla säkerheten av sjötrafik och teknik. Vi arbetar i samarbete med Transposrt och kommunikationsverket Traficom (www.traficom.fi) och trafik och kommunikationsministeriet (www.lvm.fi). Vi sköter internationell intressebevakning i teknik- och säkerhetsfrågor genom den internationella sjöfartsorganisationen IMO (www.imo.org). , men också genom EU-direktiv. Finlands sjösäkerhets lag grundar sig på IMo:s och EU:s lagstiftning och lastsäkerhet kontrolleras av Trafiksäkerhetsverket. Rederierna i Finland deltar i utveckling av lagar om sjöfart på alla nivåer och deltar i IMO:s möten som en del av Finlands delegation.