Miljön och klimat

Sjötransport är den miljövänligaste transportformen och det finns ingen ersättande trafikform. Rederierna i Finland främjar sina medlemmars miljövänliga och konkurrenskraftiga sjöfart både på nationell och internationell nivå. Vi följer aktivt beredningen av miljöbestämmelser, utvecklingen i miljöteknologi samt de lösningar som forskningen erbjuder på de allt strängare miljöbestämmelserna och den grönare sjöfarten.

Internationella sjöfartsorganisationen IMO har fastslagit målet att fram till år 2050 minska de absoluta växthusgasutsläppen som sjöfarten förorsakar med 50 % jämfört med år 2008 och att fram till århundradets slut uppnå fullständig fossilfrihet. Rederiindustrin har proponerat skärpning av utsläppssänkningsmålet, till att hela den globala sjöfarten ska vara kolneutral senast året 2050.

Vi samarbetar med hela sjöklustret, transportkedjan, materialtillverkare, myndigheterna, forskare och Östersjöns skyddsorganisationer. Ett omfattande samarbete med olika aktörer, att finna bästa praxis som gagnar alla, samt ett förutseende och aktivt grepp om utvecklingen i framtiden garanterar de bästa förutsättningarna för en hållbar sjöfart och en plats i främsta ledet.

Mats Björkendahl
Specialsakkunnig, miljö och fartygsteknik

Mats Björkendahl är specialsakkunnig inom miljöfrågor och fartygsteknik. Telefon: +358 400 665 228, Epost: mats.bjorkendahl@shipowners.fi