Vuoden 2023 varustamobarometri julkaistu – vaikean vuoden 2023 jälkeen varustamot ennakoivat parempaa

22. huhtikuuta 2024

Vuoden 2023 barometrin tuloksissa näkyvät selvästi voimistunut inflaatio ja sen seurauksena kohonnut korkotaso, sekä muu kansainvälinen ja Suomen talouden hidastuminen. Kahden positiivisen vuoden jälkeen barometri vuodelle 2023 onkin kokonaisuutena selvästi negatiivinen. Vuodelle 2024 barometri puolestaan odottaa positiivista kehitystä. Vuotuisen varustamobarometrin laati Turun yliopiston kauppakorkeakoulun tutkimusryhmä apulaisprofessori Tomi Solakiven johdolla.

Varustamobarometrin rahtiliikenteeseen keskittyvä kysely toteutettiin verkkokyselynä marraskuun 2023 ja tammikuun 2024 välisenä aikana. Barometrin meriliikenteen viennin ja tuonnin kehitystä kuvaavat saldoluvut ovat edelleen negatiiviset, mikä tarkoittaa sitä, että enemmistö barometriin vastanneista arvioi Suomen meriliikenteen viennin ja tuonnin vähenevän vuonna 2024.

Merikuljetusten merkitys Suomelle on kriittinen, jopa 96 prosenttia ulkomaankaupasta kulkee meritse. Maailmantalouden ja Suomen kansantalouden tila heijastuu vahvasti merikuljetusmarkkinoihin ja se näkyy myös barometrin tuloksissa. Talouden epävarmuuden lisäksi barometri nostaa hyvin esiin alan muut haasteet, joista suurimpana työvoiman saatavuuteen liittyvät ongelmat.” toteaa Suomen Varustamot ry:n toimitusjohtaja Tiina Tuurnala.

Vuonna 2023 merirahtien hinnat laskivat jonkin verran, ja tämä on nähtävissä myös varustamobarometrin vastauksissa. Vuonna 2022 merenkulun polttoaineiden hinnat nousivat merkittävästi erityisesti Venäjän Ukrainaan kohdistaman hyökkäyssodan aiheuttaman epävarmuuden vuoksi. Tänä vuonna barometrin vastanneiden näkemykset polttoaineiden hintojen kehityksestä ovat kaksijakoiset. Noin puolet arvioi polttoaineiden hintojen edelleen nousevan, kun taas toinen puoli vastanneista arvioi polttoaineiden hintojen joko pysyvän ennallaan tai laskevan jonkin verran. Tämän lisäksi pääosa barometriin vastanneista arvioi sekä suomalaisten, että kansainvälisten miehityskustannusten nousseen, ja jatkavan nousuaan myös vuonna 2024.

Osaavan työvoiman saatavuus nousee barometrissa keskeiseksi varustamojen kasvun esteeksi. Yli 70% vastaajista listaa osaavan työvoiman saatavuuden esteeksi yrityksen kasvulle. Työvoiman heikko saatavuus vaikuttaa varustamojen kasvuun myös sitä kautta, että se nostaa yritysten miehityskustannuksia, jotka arvioi kasvun esteeksi yli 60% barometrin vastaajista.

Työvoiman saatavuushaasteet on alalla tunnistettu ja olemme reilu vuosi sitten käynnistäneet hankkeen alan houkuttelevuuden ja koulutusjärjestelmän kehittämiseksi. Työsarkaa on, mutta uskon, että alan yhteistyöllä tilannetta saadaan parannettua Tuurnala jatkaa.

Tutustu barometriin

Varustamobarometri on julkaistu Turun yliopiston kauppakorkeakoulun julkaisusarjassa:

https://www.utupub.fi/handle/10024/176949

Varustamobarometri kartoittaa vuosittain varustamoalan ylimmän johdon näkemyksiä merikuljetusten ja varustamoalan kehityksestä. Kysely lähetettiin suomalaisten varustamojen lisäksi Suomen meriliikenteen kannalta oleellisille ulkomaisille varustamoille. Varustamobarometrin on tuottanut Turun yliopiston kauppakorkeakoulun tutkimusryhmä apulaisprofessori Tomi Solakiven johdolla. Barometrin on tehty yhteistyönä Liikenne- ja viestintävirasto Traficomin, Suomen Varustamot Ry:n, Suomen Laivameklarit r.y:n sekä Ahvenanmaan maakuntahallituksen kanssa.

Lisätietoja:

Turun yliopiston kauppakorkeakoulu, apulaisprofessori Tomi Solakivi p. 050 502 7071, tomi.solakivi@utu.fi

Suomen Varustamot ry, toimitusjohtaja Tiina Tuurnala, p. +358 40 547 6762, tiina.tuurnala@shipowners.fi

Suomen Varustamot Ry