Vuoden harjoittelulaiva on Meriauran Mirva VG

16. maaliskuuta 2023

Merenkulun opintojen harjoittelujaksoja koordinoiva Merenkulun HarjoitteluMylly palkitsee vuosittain vuoden harjoittelulaivan. Laiva valitaan vuoden aikana harjoittelussa olleiden oppilaiden palautteen perusteella.

Oppilaat arvioivat jokaisen harjoittelujakson päätteeksi harjoittelun laadun, josta ilmenee miten harjoittelija koki laivan ja sen henkilöstön ottaneen oppilaan vastaan ja suoriutui harjoittelun järjestämisestä.

Meriauran kuivarahtialus Mirva VG sai tänä vuonna palautteiden korkeimmat pisteet ja palkittiin vuoden harjoittelulaivana. Mirva VG:llä oli vuoden aikana noin 20 harjoittelijaa. Alus on vuonna 2016 rakennettu VG EcoCoaster. VG EcoCoasterTM -alukset on suunniteltu ympäristöystävällisyys huomioiden ja ne mm. hyödyntävät biopolttoainetta.

HarjoitteluMyllyn toiminnanjohtaja Fanni Säteri vieraili aluksella helmikuussa ja jakoi henkilöstölle palkinnon. ”HarjoitteluMylly on viime aikoina keskittynyt kehittämään harjoittelun laatua. Harjoittelujaksot ovat olennaisen tärkeä osa merenkulun opintoja. Ammattitaito opitaan käytännössä, eli harjoittelussa. On hienoa jakaa palkinto aiheesta joka on ajankohtainen ja ansaittu.” kommentoi Säteri.

Mirva VG:n henkilöstön jäsenet olivat erittäin otettuja huomionosoituksesta. Aluksella selvästi panostetaan harjoittelijoiden ottamiseen osaksi työyhteisöä ja harjoittelijoiden ohjaamiseen käytetään runsaasti aikaa. ”Me haluamme että harjoittelijat osallistuvat yhteiseen tekemiseen ja ovat osa tiivistä porukkaamme. Pyrimme siihen, etteivät uudet harjoittelijat jää nököttämään hyttiin vaan otamme heidät mukaan yhteisiin aktiiviteetteihin ja esimerkiksi saunomaan.” kommentoivat palkinnon vastaanottaneet aluksen päällikkö Jeffrey Ripson, yliperämies Michael Gislason ja ylikonemestari Ville Koskinen.

 

Merityövoiman saatavuus on noussut yhä ajankohtaisemmaksi aiheeksi varustamoissa. Merenkulkijoita on yhä vaikeampi rekrytoida ja nuorista osaajista on pulaa. Merenkulun opintoihin hakeutuvia ei ole alan tarpeisiin nähden tarpeeksi ja monesti aloitettu koulutus jää kesken. Aiheeseen vaikuttaa monet tekijät, mutta harjoittelun merkitystä ei voi väheksyä.

”Harjoittelijat ovat varustamoiden tulevaa työvoimaa. Jos harjoittelua laivalla ei koeta mielekkääksi, opinnot voivat helposti jäädä kesken tai valmistunut nuori voi hakeutua töihin toiselle alalle. Tämänkin takia on nyt aloitettu useita hankkeita harjoitteluiden kehittämiseksi HarjoitteluMyllyn ja Suomen Varustamoiden toimesta.” toteaa Säteri.

Vuoden harjoittelulaiva palkinto seilaa MirvaVG:n kyydissä vuoden ajan, jonka jälkeen palkitaan uusi laiva.

Paljon onnea MirvaVG ja Meriaura!

Jenna Behm
Toiminnanjohtaja

Jenna vastaa Merenkulun HarjoitteluMyllyn toiminnasta. +358 80 095006 jenna.behm@shipowners.fi