Wasaline panostaa kestävään kehitykseen organisaatiomuutoksella

24. toukokuuta 2023

Wasaline toteuttaa organisaatiomuutoksen panostaakseen merenkulun kestävään kehitykseen entistäkin enemmän. Ympäristöä suojelevilla toimenpiteillä on erittäin suuri merkitys tämän päivän merenkululle. Niin rahtia kuljettavat yritykset kuin matkustajat vaativat varustamoilta toimia päästöjen vähentämiseksi ja ympäristövaikutusten minimoimiseksi. Wasaline täyttää IMO 2030 -vaatimukset jo nyt, mutta varustamo on halukas tekemään enemmän ympäristön hyväksi.

Catarina Fant on nimitetty Wasalinen brändi-, viestintä- ja vastuullisuusjohtajaksi. Tehtävässään hän vastaa lisäksi strategisista investoinneista sekä kumppanien ja rahoittajien hankinnasta erilaisissa kestävään kehitykseen liittyvissä projekteissa.

”Haluamme Aurora Botnian olevan maailman ympäristöystävällisin matkustaja-autolautta paitsi nyt, myös tulevaisuudessa. Organisaatiomuutoksella varmistamme, että olemme ympäristöä koskevissa kehityshankkeissa eturintamassa ja saamme viestittyä työmme tulokset matkustajillemme ja sidosryhmillemme”, kertoo Wasalinen toimitusjohtaja Peter Ståhlberg.

Markkinointia koskevat työtehtävät siirtyvät Catarina Fantilta markkinointipäällikkö Markku Ikoselle, joka on työskennellyt Wasalinella elokuusta 2022 saakka. Hän raportoi jatkossa myynti- ja liiketoiminnan kehitysjohtaja Niina Aitamurrolle. Niina tulee johtamaan uudistettua myynnin ja markkinoinnin organisaatiota sekä uutta kasvutiimiä, jolla on kokonaisvaltainen vastuu yhtiön tulevaisuuden kasvusta. Näillä muutoksilla Wasaline vastaa kasvaneeseen kysyntään ja varmistaa kilpailukykynsä.

Lisätietoja:

Peter Ståhlberg, Managing Director, Wasaline
peter.stahlberg@wasaline.com, +358 40 559 2353

Wasaline on maailman pohjoisin varustamo, joka kuljettaa päivittäin matkustajia ja rahtia Vaasan ja Uumajan välillä. Wasalinen uusi Aurora Botnia on maailman ympäristöystävällisin matkustaja-autolautta. Laivalle on myönnetty Avainlippu merkkinä korkeasta kotimaisuusasteesta. Lisätietoja: www.wasaline.com.