Miljö­innovationer

Finska rederier har redan under flera år varit föregångare och fungerat som referenser och testunderlag för innovationer och nya miljövänliga lösningar inom havsindustrin. Miljöinnovationer som testats och tagits i bruk på Finska rederier har haft internationell framgång. Miljöteknologins utveckling och tillämpning är en allt viktigare del av finländsk sjöfart. Som exempel kan nämnas LNG-fartygen, rotorsegel och svaveltvättarna.
Rederierna använder ett brett urval av olika sätt att minska utsläpp och förbättra energieffektiviteten. Energieffektiviteten går att förbättra på flera sätt, bl.a med bränsleteknologi, utveckling av propulsionsteknologi, formgivning av fartygskovet och olika slag av optimering.

Grön korridor från Åbo till Stockholm

En grön korridor utvecklas för Viking Lines linjer från Åbo till Stockholm. Förutom Viking Line deltar Rauma Marine Constructions, Åbo Akademi och Kempower i det gemensamma projektet Decatrip. I takt med att projektet fortskrider kommer parterna att minska sina koldioxidutsläpp och verka för en helt fossilfri korridor. På sikt kan samarbetet utökas till att omfatta de viktigaste intressenterna inom sjöfartsbranschen, inklusive lastägare och speditörer. Vi vill skapa en modell av den gröna korridoren som även kan användas i andra delar av Europa.

Samarbetet formaliserades i och med undertecknandet av samförståndsavtalet den 6 februari 2024 i Stockholms stadshus. Målet är att korridoren ska vara helt fossilfri senast 2035, det vill säga betydligt före deadline för EU:s klimatpaket Fit for 55.

I projektet tillför Viking Line expertis inom sjöfartsindustrin och RMC tillför expertis inom skeppsbyggnad och fartygsteknik. Kempower tillför expertis relaterad till elbilsinfrastruktur och laddningsprogramvara. Åbo Akademis roll är att utvärdera samhällsnytta och ta fram information till beslutsfattare. Projektet koordineras av PBI Research Institute.

Tekniken spelar en stor roll i den gröna omställningen. Fartygstekniken ska kunna utnyttja alternativa bränslen eller drivkrafter för att möjliggöra en grön korridor. Även om tekniken inte är den enda faktorn, påverkar tillgängligheten och marknadspriset på alternativa bränslen också genomförandet av den gröna korridoren. Bränslet som möjliggör den gröna havskorridoren ska produceras lokalt i egentliga Finland.

Flytande naturgas LNG förminskar svavelutsläppen nästan totalt
Viking Line rederiets passagerarfartyg Viking Grace och Tallink Silja rederiets Megastar var dom första passagerarfartygen i världen som tog i bruk LNG som bränsle. Båda fartygen byggdes på Åbo varv och flera teknologileverantörer var företag från den finländska havsindustrin.

 

m/s Megastar

 

Världens första LNG drivna isbrytare Polaris som byggts och formgivits i Finland blev färdig 2016. Fartyget använder både flytande naturgas och lågsulfathaltigt diesel som bränsle.

 

Isbrytaren Polaris

 

Under året 2018 har rederiet ESL Shipping tagit i bruk två moderna LNG drivna torrlastfartyg som utrustats med ny teknologi. Fartygens växthusgasutsläpp är t.o.m. 50% mindre än föregångarnas.

 

m/s Haaga

 

Rederiet Containership förnyar sin flotta med fyra stycken nya LNG drivna fartyg under 2018. Dessutom investerar Containership i att förminska utsläppen från hela logistiska kedjan med att hämta LNG lastbilar till logistik kedjan. Containerhip har som mål att vara det första företaget i Europa som har hela den logistiska kedjan driven på LNG.

Den finska skrubberteknologin driver utvecklingen
Lang Tech belönades första pris på fartygens miljöinnovations konferens i Köpenhamn 2017 för sin sulfat skrubber. Företagets skräddarsydda avgasrenade och modulära vattenhanteringssystem sparar kostnader, speciellt då de installeras i fartyg som redan är i bruk. Teknologin testades först på Lang Ships fartyg, och har sedan installerats i flera passagerar- och fraktfartyg.

Bränsle utav återvunnet avfall
Meriaura Group har med sina samarbetspartners utvecklat ett nytt fartygskoncept. VG EcoCoasterTM är ett väldigt energieffektivt torrlastfartyg, som har utformats så att det belastar miljön betydligt mindre än traditionella lastfartyg. Fartygen utnyttjar Eco Fuel biobränsle som är gjort av återvunnet avfall.

 

m/s Eeva VG
m/s Eeva VG

 

Nyttoanvändning av spillvärme
Eckerö Line rederiets pilotprojekt för att utnyttja spillvärme minskade utsläpp med 210 tonn. Projektet gick ut på att installera ett absorption frysningssystem, Gadcooler, på m/s Finlandia, som samlade spillvärme från motorerna och utnyttjade det i luftkonditioneringen.

Fartyg drivs igen med vind
Rotorseglet är en miljöinnovation som utvecklats i Finland och förminskar bränslekonsumtion och utsläpp. Det rör-lika rotorseglet roterar med hjälp av en elektisk motor och orsakar en lufttryckskillnad som trycker fartyget framåt. Effekten kallas Magnusfeffekten. Rotorseglet förmiskar bränslekonsumtionen med 5-20% beroende på vindomständigheterna. Bore rederiet testade och var den första som tog i bruk Norsepowers segel på sitt fraktfartyg m/s Estraden.

 

m/s Estraden

Under våren 2018 installerades Norsepowers rotorsegel på Viking Line rederiets Viking Grace passagerarfartyg. Viking Grace var det första hybridfartyget som kombinerar vindens lufttryck och dessutom LNG. Viking Lines nybygge som tas i bruk 2020 kommer också att vara ett hybridfartyg.

 

m/s Viking Grace

 

Finnlines har beställt tre stycken nya slags roro-fartyg. De första skall bli färdiga under åren 2020-2021. Med hjälp av ny teknologi kommer dessa fartyg att vara bland de modernaste och mest miljövänliga fartygen på Östersjön. Dessa nya hybrid-fartyg använder traditionella bränslen då de trafikerar, men fartygets litium-ion batterier laddas då fartyget rör sig och det laddade batteriet används medan fartyget är i hamn, då hamnbesöket blir fritt av utsläpp. Ett innovativt luftrotationssystem som finns under kölen, skapar en yta av luftbubblor på fartygets botten, som minskar den hydrodynamiska friktionen och därmed bränslekonsumtionen och utsläpp.

Det finska maritima klustret är starkt med och utvecklar och testar framtidens teknologier 
Förminskning av Co2-utsläppen och att gradvis totalt eliminera dem är ett av sjöfartens största mål för forskning och utveckling. Möjliga metoder är bland annat väte eller metanol drivna bränslecellslösningar (fuel cells). Också i Finland har man kommit långt i att forska och utveckla bränslecellslösningar.

Utnyttjandet av elektricitet ökar med fart också inom sjöfarten, speciellt då det gäller korta färje rutter och hamnbesök. Elektra-färjan började trafikera på rutten mellan Pargas och Nagu under sommaren 2017. Elektra är Finlands första hybridfärja som använder batteripaket som laddas med jordvärme som sin primära energikälla. Den eldrivna hybridfärjan är 90 meter lång, 16 meter bred och har kapacitet för 90 personbilar.

 

 

 

Mats Björkendahl
Specialsakkunnig, miljö och fartygsteknik

Mats Björkendahl är specialsakkunnig inom miljöfrågor och fartygsteknik. Telefon: +358 400 665 228, Epost: mats.bjorkendahl@shipowners.fi