Maritima klustrets årsbok

Finlands maritima klusters nya årsbok 2020-2021 har publicerats!

Läs om det gångna året i sjöklustrets företag, innovationer och trender inom branschen. Bekanta dig med artiklar och ladda ner hela årdoken på adressen:

https://fmc-yearbook.com/

”Det finska sjöklustert har unikt samarbete” säger verkställande direktörer vid sjöfartens föreningar. Från vänster: Juha Mutru, Hamnoperatörerna; Tiina Tuurnala, Rederierna i Finland; Elina Andersson, Havsindustrin och Annaleena Mäkilä, Finlands Hamnförbund.