Polarkoden

I början av året 2018 trädde IMO:s obligatoriska Polarkod ikraft. Polarkoden skall öka skyddet av havsmiljön och främja sjösäkerheten på polarområdet. Polarkoden skall komplettera existerande IMO instrument så som SOLAS och MARPOL -generalavtalen, för att förminska risker för fartyg som opererar på polarområdet. Riskerna beror främst på miljöomständigheterna och de långa avstånden på området. Målet är att nå ett gemensamt regelverk för arktiska och antarktiska områden, med stater kan dessutom reglera trafiken på sina territorialvatten med hjälp av UNCLOS.

Östersjön hör inte till det geografiska Polarkod området. Koden berör i första fasen SOLAS passagerar- och lastfartyg som trafikerar på polarområdet. Det skall bestämmas senare ifall andra typer av fartyg tas med i koden.

Rederierna i Finland har aktivt tagit del i utvecklingsarbetet av Polarkoden. RIF har velat försäkra att också andra än IACS och PC-klassiga fartyg kan segla på arktiska områden i fortsättningen, då väderomständigheterna tillåter. RIF har påverkat att is navigations erfarenhet från Östersjöområdet godkänns i polarområdets kvalificeringskrav och att strukturella krav på existerande fartyg inte hindrar förmågan att fortsätta operera på området.

Rederierna i Finland