Internationella regleringar och riktlinjer

Sjöfart är på grund av sin internationella verksamhetsnatur väldigt reglerat på internationell nivå. Den internationella regleringen bygger en grund som nationella regleringen baseras på, vilket säkerställer ett konsistent regelverk för verksamhetsmiljön.

Hans Ahlström
Vice verkställande direktör

Hans Ahlström är vice verkställande direktör och ansvarar för arbetsmarknadspolitik och näringspolitiska frågor.
hans.ahlstrom@shipowners.fi / 040 725 7110