Internationella regleringar och riktlinjer

Sjöfart är på grund av sin internationella verksamhetsnatur väldigt reglerat på internationell nivå. Den internationella regleringen bygger en grund som nationella regleringen baseras på, vilket säkerställer ett konsistent regelverk för verksamhetsmiljön.