Bemannings och kompetens­frågor

En tillräcklig och kompetent bemanning försäkrar trygg sjöfart. Tillräckliga och kompetenta nivån av bemanning fastställs enligt STCW generalavtalet av Trafiksäkerhetsverket. Rederierna i Finland ger utlåtande om bemanningens antal och kompetensnivå på basen av Trafi:s förslag. Kompetenskraven är också en väsentlig del av sjöfartens utbildning och Rederierna i Finland deltar i dess utveckling.

Olof Widén
Ledande sakkunnig

Olof Widén är Senior Advisor på området säkerhet, teknik och miljöfrågor.
olof.widen@shipowners.fi / 0400 723355