Sjöfartens PraktikKvarn

Som stöd för sjöfartsbranschen grundades Sjöfarts PraktikKvarnen tillsammans av Rederierna i Finland och finska sjöfartsskolorna. Kvarnens verksamhet inleddes i september år 2012 men sedan år 2015 har Sjöfartens Praktikkvarn fungerat som en egen förening. I dag är Rederierna i Finland och finska sjöfartsskolorna en del av föreningens medlemmar.

Kvarnens främsta uppgift är att koordinera och att jämt dela ut praktikplatser åt sjöfartskolorna och deras studeranden på finska handelsflottans fartyg. Under det första verksamhetsåret delades det ut ca 700 praktikplatser, år 2019 var motsvarande siffra 950 och år 2020 cirka 800.

Kvarnen fungerar som en länk mellan sjöfartsskolorna och rederierna. Kvarnen är aktivt i kontakt med skolorna, rederierna och fartygen. Förutom att koordinera praktikplatserna, är informerandet av skolorna och rederierna angående praktiksituationen en av Kvarnens viktigaste uppgifter.

PraktikKvarnen är underhyresgäst i Rederierna i Finlands kontorsutrymmen i centrum.

Jenna Behm
Verksamhetsledare

Jenna ansvarar för PraktikKvarnens verksamhet. +358 80 095006 jenna.behm@shipowners.fi