Sjöfartens Praktik Kvarn

Som stöd för sjöfartsbranschen grundades PraktikKvarnen tillsammans av Rederierna i Finland och sjöfartsskolorna. ”Kvarnen” inledde sin verksamhet i september år 2012. Kvarnens främsta uppgift är att koordinera och att jämt dela ut praktikplatser åt sjöfartskolorna och deras studeranden på finska handelsflottans fartyg. Under det första verksamhetsåret delades det ut ca 700 praktikplatser, år 2017 var motsvarande siffra 980.

Kvarnen fungerar som en länk mellan sjöfartsskolorna och rederierna. Kvarnen är aktivt i kontakt med skolorna, rederierna och fartygen. Förutom att koordinera praktikplatserna, är informerandet av skolorna och rederierna angående praktiksituationen en av Kvarnens viktigaste uppgifter. Målet är att försäkra att det finns tillräckligt med praktikplatser och att dessa fördelas jämt, samt att försäkra kunnande även för framtiden inom sjöfartsbranschen.

Sedan år 2015 fungerar Sjöfartens Praktikkvarn som en egen förening.

Bernt Lindell
Verksamhetsledare

Bernt Lindell är verksamhetsledare för PraktikKvarnen och svarar för föreningens verksamhet.
+35850 420 3080 / mylly@shipowners.fi