Havsakademin

Sjöklustret väckte intresse bland politiker på historiens första Havsakademi

Finlands Maritima Kluster anordnade den 25.2. historiens första så kallade Havsakademi för politiker och tjänstemän. Havsakademin grundades för att öka dialogen kring det finska sjöklustret mellan beslutsfattare och näringsliv. Syftet för akademins första tillfälle var att diskutera sjöfartens och hela industrins aktuella ärenden och dess betydelse för det finländska samhället. Deltagarna bestod av en imponerande samling riksdagsledamöter och tjänstemän, som bland annat representerade Kommunikationsutskottet och Finansutskottet, samt Kommunikationsministeriet och Statsrådets kansli. Riksdagens Havsgrupp företräddes av vice ordförande Mats Löfström och ordförande Kristiina Salonen.

Den första delen av akademin tog plats på Arctias isbrytare Sisu. Isbrytarens kabinett fylldes av livlig diskussion, då gruppen politiker fick höra om sjöklustret från såväl rederiernas, hamnarnas som marinindustrins perspektiv. Verkställande direktörer från respektive föreningar, Tiina Tuurnala från Rederierna i Finland, Annaleena Mäkilä från Finlands Hamnar och Elina Andersson från Marinindustrin berättade om det finska sjöklustrets tillväxt potential och om den omvandling som pågår inom branschen framförallt gällande miljöfrågor och digitalisering.

Professor Lauri Ojala från Universitet i Åbo presenterade dessutom ett akademiskt perspektiv på sjölogistik i Finland och statistik som belyste hur stor branschens påverkan på samhället i verkligheten är. I programmet ingick också en rundtur på isbrytaren, där deltagarna fick uppleva utsikterna över Helsingfors från kommandobryggan och kliva ner till fartygets maskinrum. Teman som speciellt väckte intresse bland deltagarna och diskuterades aktivt under dagen var satsningarna för att minska utsläpp och utveckling av automation i sjöfart.

Havsakademin avslutades med ett besök till teknologiföretaget Wärtsiläs huvudkontor, där företaget berättade om sitt globala arbete och den teknologiska innovationsutvecklingen som verksamheten grundar sig på.

Havsakademin fortsätter under våren med ett besök till Nordsjö hamn och till olika företag inom sjöklustret.

Finlands Maritima Kluster –samarbete ger styrka

Det finska maritima klustret är ett samarbetsprojekt som ämnar att lyfta det finska maritima klustret till ett världsledande kluster. Maritima klustret i Finland är redan en banbrytare då det gäller miljöteknologi och digitalisering, och projektet ämnar understödja den positiva utvecklingen och vidare främja samarbete över sektorsgränser.

Till och med 90% utav Finlands utrikeshandel transporteras till havs. Sjöfart har varit en livsnerv i Finland redan på grund av försörjningstryggheten, men under de senaste åren har industrins samhällsekonomiska betydelse blivit allt större. Finlands sjökluster har möjlighet att utvecklas till en ny grundsten som den finländska ekonomin grundar sig på, och bli ett av världens ledande sjökluster. Arbets- och näringsministeriet har rapporterat att den sammansatta omsättningen för företagen i sjöklustret redan överstiger 13 miljarder euro och att det sysselsätter ca. 55 000 personer runtom i Finland.

Projektet dras av representanterna för de mest centrala näringslivsaktörerna i sjöklustret. De är Rederierna i Finland rf., Marinindustrin rf. (Meriteollisuus ry), Finlands Hamnar rf. (Satamaliitto ry) och Hamnoperatörerna rf. Europeiska Unionens Havs- och Fiskerifond och Närings- trafik- och miljöcentralen finansierar projektet.