Press­meddelanden

8.3. firar vi den internationella kvinnodagen!

Bild: Viking Line Abp Den internationella kvinnodagen firas runt om i världen den 8 mars. Internationellt är andelen kvinnor inom arbetskraften i sjöfarten cirka två procent. Antalet växer dock och ansträngningar görs för att uppmuntra fler kvinnor till branschen. Cirka 20 procent av sjöfarare i Finland är kvinnor. Ämnet blir allt mer aktuellt inom sjöfarten,…

8. mars 2024 - Suomen Varustamot Ry Läs mera

Rederierna i Finland och Finlands Maskinbefälsförbund accepterade utrikesfartens kollektivavtal

Styrelserna för Rederierna i Finland och Finland Maskinbefälsförbund accepterade kollektivavtalen för utrikesfartens fartyg för avtalsperioden 1.3.2024 – 28.2.2026. Kollektivavtalslönerna samt de eurobaserade tilläggen för utrikesfartens fartyg höjs den 1.3.2024 med 2,5 procent. 1.10.2024 höjs de ovannämnda kollektivavtalslönerna samt de eurobaserade tilläggen med 1,1 procent. Därtill betalas ett engångsbelopp på 600€ i samband med december 2024…

28. februari 2024 - Suomen Varustamot Ry Läs mera