Press­meddelanden

Årets praktikfartyg är Finntide

Årets praktikfartyg 2020 är Finnlines rederiets Finntide. Finntide med bemanning fick beröm av praktikanterna för en trevlig atmosfär ombord. Valet grundas på den feedback som studeranden som varit på handledd fartygspraktik givit under det gånga året. Priset utdelas av PraktikKvarnen, som koordinerar praktikplatser på finländska fartyg. Året 2020 förverkligades ca. 800 praktikplatser. I tillägg till…

24. februari 2021 - Rederierna i Finland Läs mera

Förhandlings­resultat för sjöfarten uppnått mellan Rederierna i Finland och Sjömans-Unionen

Rederierna i Finland rf och Finlands Sjömans-Union har uppnått ett förhandlingsresultat om fraktfartygens och passagerarfartygens lönegranskningar för perioden 1.3.2021-28.2.2023. Fraktfartygens löner höjs med 1,55 % 1.3.2021. På grund av den rådande coronapandemin överenskoms inte nu om lönegranskningar för passagerarfartygen, utan parterna granskar situationen  senast 1.6.2021 med beaktande av det undantagstillstånd som coronapandemin åsamkat. Tilläggsinfo: Hans…

23. februari 2021 - Rederierna i Finland Läs mera