Press­meddelanden

Rederibarometern 2022 har publicerats – framtidsutsikterna försvagas och osäkerheten tar över branschen

Den verkliga utvecklingen har hållits på en positiv nivå, men de nyckeltal som beskriver framtidsförväntningarna tyder på en försämrad konjunkturutsikt.  Den positivare och mer normala situation som förutspåddes i den föregående barometern verkar inte fortsätta. Vid sidan av den ekonomiska osäkerheten framträder svårigheten att anställa sjöpersonal allt tydligare som en framtida utmaning. Miljöreglering och strävan…

11. januari 2023 - Rederierna i Finland Läs mera

Rederierna i Finland rf:s höstmöte bestämde styrelsens sammansättning för året 2023

Rederierna i Finlands höstmöte valde styrelsens medlemmar och personliga suppleanter för den kommande styrelseperioden 2023. Matti-Mikael Koskinen från ESL Shipping Oy valdes att fortsätta som Rederierna i Finlands styrelseordförande. Föreningens vice ordföranden väljs årligen på styrelsens första möte. Följande personer valdes som styrelsemedlemmar, respektive suppleanter:   Styrelsemedlemmar                                                                          …

28. november 2022 - Suomen Varustamot Ry Läs mera