Press­meddelanden

Scenariot av effekterna rörande placeringen av Helsingfors hamnfunktioner slutfördes

Helsingfors hamn pressmeddelande 1.7.2020 – Att koncentrera passagerartrafiken till Nordsjö skulle vara orealistiskt På begäran av borgmästare Jan Vapaavuori har Helsingfors Hamn AB utformades ett scenario rörande effekterna av placeringen av Helsingfors hamnars affärsverksamhet och Helsingfors stads vision som världens mest funktionella stad. I scenariot granskades tre olika alternativ fram till år 2040 ur trafik-…

1. juli 2020 - Suomen Varustamot Ry Läs mera

Day of the Seafarer – Idag firas Sjöfararnas dag

Den 25.6. firas Sjöfararnas dag. Temat för dagen som drivs av den internationella sjöfartsorganisationen IMO är i år särskilt aktuell. ”Seafarers are key workers” – sjöfararna är nyckelarbetare, som hjälper till att hålla igång samhällets basfunktioner och världsekonomin. Under våren det pågående året har sjöfararnas ställning betonats ytterligare i och med undantagsförhållanden som COVID-19 pandemin…

25. juni 2020 - Rederierna i Finland Läs mera