Press­meddelanden

Sjöfartens utsläpp mäts och uppföljs på fartygsspecifik nivå – utsläppsuppgifterna är nu öppna för allmänheten

Sjöfartens koldioxidutsläpp mäts och uppföljs på fartygsspecifik nivå tack vare ett omfattande utsläppsuppföljningssystem. Resultaten rapporteras till både Europeiska kommissionen och den internationella sjöfartsorganisationen IMO. Systemet möjliggör öppen uppföljning av de verkliga, realiserade utsläppen. Uppgifterna som EU insamlat kommer att publiceras för allmänheten från början av juli 2019. (Informationen finns tillgänglig på adressen http://www.emsa.europa.eu/ .) EU:s…

1. juli 2019 - Suomen Varustamot Ry Läs mera

Fairway Forward – ett nytt samarbete mellan det finska och svenska maritima sjöfartsklustret startat

Fairway Forward, ett nytt samarbete mellan det finska och svenska maritima sjöfartsklustret, har startats med syfte att dela best practice och samarbeta för att nå miljömål och klimatmål. För att främja samarbetet kommer ett seminarium och ”think tank” att äga rum i Helsingfors den 20 november 2019. Programmet kommer att innehålla exempel på best practice…

19. juni 2019 - Suomen Varustamot Ry Läs mera