Kollektivavtal

Rederierna i Finland avtalar om kollektiva arbetsavtal för handels-, passagerar-, isbrytare och special fartyg i utrikestrafik med Finlands Skeppsbefälsförbund (Suomen Laivanpäällystöliitto,) Finlands maskinbefälsförbund (Suomen Konepäällystöliiton) och Finland Sjöman-Union (Suomen Merimies-Unionin). Kollektivavtalen är allmänt bindande.

Kollektivavtalen hittar du samlade på den finskspråkiga sidan: https://shipowners.fi/tyomarkkinat-ja-osaaminen/tyomarkkina-asiat/tes/.

Maija Mattila
Direktör för arbetsmarknads- och juridiska ärenden