Kollektivavtal

Rederierna i Finland avtalar om kollektiva arbetsavtal för handels-, passagerar-, isbrytare och special fartyg i utrikestrafik med Finlands Skeppsbefälsförbund (Suomen Laivanpäällystöliitto,) Finlands maskinbefälsförbund (Suomen Konepäällystöliiton) och Finland Sjöman-Union (Suomen Merimies-Unionin). Kollektivavtalen är allmänt bindande.

 

De i kraft varande kollektivavtalen hittar du på sidan https://shipowners.fi/tyomarkkinat-ja-osaaminen/tyomarkkina-asiat/tes/.

Hans Ahlström
Vice verkställande direktör

Hans Ahlström är vice verkställande direktör och ansvarar för arbetsmarknadspolitik och näringspolitiska frågor.
hans.ahlstrom@shipowners.fi / 040 725 7110