Cybersäkerhet

Se anvisningar om cybersäkerhet för rederier och fartyg

Rederierna i Finland och Sjötransportpoolen, som hör till Försörjningsberedskapsorganisationen, har publicerat bästa praxis anvisningar i cybersäkerhet för rederier och fartyg.

I och med utveckling av digitalisering, automatisering och artificiell intelligens är cybersäkerhet ett allt viktigare ämne samhälleligt, och inte minst inom sjöfarten. Idag har fartyg åtskilliga digitalt integrerade system som underlättar och effektiviserar verksamheten, men kan vara sårbara för dataintrång och cyberattacker.

Sjöfartsaktörer bör bli alltmer medvetna och förberedda på olika cyber- och hybridhot. Cybersäkerhet är redan en viktig del av sjöfartssäkerhet.

Rederierna i Finland och Sjötransportpoolen har publicerat bästa praxis anvisningar i cybersäkerhet för rederier och fartyg. Anvisningarna bygger på en gemensam omfattande cybersäkerhetsstudie inom sjöfart. Rapporten och anvisningar kan läsas och laddas ner som en elektronisk version via länkarna nedan, samt på Försörjningsberedskapscentralens webbplats.

Maritime Cybersecurity Report – Finnish Maritime Cybersecurity Maturity

Guider på svenska:

Maritim Cybersäkerhet – Bästa praxis för rederier

Maritim Cybersäkerhet – Bästa praxis för fartyg

Ohjeistus suomeksi:

Merenkulun kyberturvallisuus – Varustamon parhaat käytännöt

Merenkulun kyberturvallisuus – Parhaat käytännöt aluksille

Guides in English:

Maritime Cybersecurity – Best practice for shipping companies

Maritime Cybersecurity – Best parctice for vessels