Kontakt­information

Rederierna i Finland rf

Adressen för vårt kontor är:

Alexandersgatan 44
00100 Helsingfors

Se karta.

Epost:

info@shipowners.fi