Arbets- och sociallagstiftning

Verksamhetsmiljön i sjöfart skiljer sig synnerligen från andra industrier. Därför har också arbets- och sociallagstiftningen reglerats på ett sätt som tar detta i beaktan. Rederierna i Finland tar aktivt del i lagstiftningsarbetet som berör sjöfart.