Nyckeltal för sjöfarten

År 2020 uppgick den totala volymen i utrikes sjötransporter till sammanlagt 96,0 miljoner ton. Sjötransporterna minskade med fem procent jämfört med året innan. Exporten minskade med sex procent och uppgick till 50,2 miljoner ton. Importen minskade med fyra procent och uppgick till totalt 45,8 miljoner ton. Transitotrafikens andel var 9 procent, dvs. 8,4 miljoner ton. När det gäller utrikessjöfarten uppgick transportarbetet till totalt 211,7 miljarder tonkilometer år 2020.

Mest transporterades styckegods, 16,5 miljoner ton, och näst mest råolja, 11,3 miljoner ton. Det största varuslaget som importerades var råolja, som utgjorde 25 procent av alla varor som importerades sjövägen. Mest exporterades oljeprodukter, styckegods och papper. Dessa varuslag utgör 46 procent av den totala varuexporten inom sjöfarten.

De livligaste hamnarna inom godstrafiken var Sköldvik, HaminaKotka, Helsingfors, Karleby och Nådendal.

Coronaviruspandemin inverkade kraftigt på antalet passagerare inom utrikessjöfarten, som minskade med 65 procent jämfört med år 2019. Antalet passagerare som reste via finländska hamnar uppgick till 6,7 miljoner år 2020. Över 90 procent av de passagerare som transporterades sjöledes reste på rutter till Estland och Sverige.

Källa: Statistikcentralen

Import och export

⦁ Ca. 90% av Finlands import och export transporteras till sjöss.

⦁ Passagerarfartyg transporterar upp till 50% av importen och 60% av exporten av styckegods.

⦁ Passagerarfartyg transporterar också 31% utav export och 26% utav import från och till Sverige.

⦁ 90% av export och import till Estland transporteras av passagerarfartyg.

Sjöfartens utsläpp

⦁ Den internationella sjöfartsorganisationen IMO har beslutat att förminska växthusgasutsläppen från sjöfart med 50% via året 2050.

⦁  Rederiindustrin och Rederierna i Finland har kolneutralitet via året 2050 som målsättning.

⦁ 90% av gods transporteras till sjöss och de orsakar 2,6% av utsläppen.

⦁ Koldioxidutsläppen från ett stort containerfartyg är 3g/tkm.

⦁ Koldioxidutsläppen från ett lastfartyg är 7,7g/tkm.

⦁ Respektive utsläpp per flyg är 435g/tkm och 80g/tkm per lastbil.

Nyckeltal från den finska handelsflottan

Grafik: Finlands Sjömans-Union

Europeiska nyckeltal

Källa: ECSA

Mera statistik om den finska sjöfarten finns på följande sidor:

Traficom statistik om sjöfart.
Väylä statistik om sjöfart.

Tiina Tuurnala
Verkställande direktör

Tiina Tuurnala är verkställande direktör för Rederierna i Finland.
tiina.tuurnala@shipowners.fi / 040 5476 762