Nyckeltal för sjöfarten

Den samtliga mängden sjötransporter i Finlands utrikestrafik under året 2019 jämfört med föregående året ökade för exportvolymens andel med 0,7% och minskade för importvolymens andel med 5,7%. Export transporterna uppgick 53,3 milj. ton och importtransporterna till 47,7 ton. Utav utrikestransporterna transporterades 45,9% utav importen och 20,1% utav exporten med fartyg under finskt flagg.

De största transportvolymerna var för exportens andel i Hamina Kotka, Sköldvik och Helsingfors hamnar. De största importhamnarna var Sköldvik, Helsingfors och Nådendal.

För passagerartrafikens andel bibehölls ungefär samma nivå som föregående året, året 2019 reste 19,1, miljoner passagerare mellan Finland och utrikes hamnar (ökning på 0,6%). De största passagerarhamnarna var Helsingfors (12,8 milj.), Åbo (2,6 milj.) och Mariehamn (2,4 milj.)

Källa: Statistikcentralen

Import och export

⦁ Ca. 90% av Finlands import och export transporteras till sjöss.
⦁ Passagerarfartyg transporterar upp till 50% av importen och 60% av exporten av styckegods.
⦁ Passagerarfartyg transporterar också 31% utav export och 26% utav import från och till Sverige.
⦁ 90% av export och import till Estland transporteras av passagerarfartyg.

Sjöfartens utsläpp

⦁ Den internationella sjöfartsorganisationen IMO har beslutat att förminska växthusgasutsläppen från sjöfart med 50% via året 2050.
⦁ 90% av gods transporteras till sjöss och de orsakar 2,6% av utsläppen.
⦁ Koldioxidutsläppen från ett stort containerfartyg är 3g/tkm.
⦁ Koldioxidutsläppen från ett lastfartyg är 7,7g/tkm.
⦁ Respektive utsläpp per flyg är 435g/tkm och 80g/tkm per lastbil.

Nyckeltal från den finska handelsflottan

Grafik: Finlands Sjömans-Union

Europeiska nyckeltal

Källa: ECSA

Mera statistik om den finska sjöfarten finns på följande sidor:

Traficom statistik om sjöfart.
Väylä statistik om sjöfart.

Tiina Tuurnala
Verkställande direktör

Tiina Tuurnala är verkställande direktör för Rederierna i Finland.
tiina.tuurnala@shipowners.fi / 040 5476 762