Ympäristö

Suomen Varustamot (SV) edistää jäsenistönsä ympäristöystävällistä ja kilpailukykyistä merenkulkua sekä kansallisella että kansainvälisellä tasolla. Seuraamme aktiivisesti ympäristömääräysten valmistelua, ympäristöteknologian kehittymistä sekä tutkimuksen tarjoamia ratkaisuja tiukentuviin ympäristömääräyksiin ja vihreämpään merenkulkuun.

SV tiedostaa Itämeren erityispiirteet ja on sitoutunut omalta osaltaan parantamaan Itämeren tilaa entistä ympäristöystävällisemmän ja turvallisemman merenkulun kautta.

Teemme yhteistyötä koko meriklusterin, kuljetusketjun, laitevalmistajien, viranomaisten, tutkijoiden ja Itämeren suojelujärjestöjen kanssa. Laaja yhteistyö eri toimijoiden välillä, kaikkia hyödyntävien parhaiden käytäntöjen löytäminen sekä ennakoiva ja aktiivinen ote tulevaisuuden kehitykseen takaavat parhaat edellytykset kestävälle merenkululle ja paikan etujoukoissa.

Yhteyshenkilö: Olof Widén