Merenkulun hiilidioksidipäästöt

Merenkulkualan keskeisimpänä tavoitteena on jo vuosia ollut merenkulun päästöjen vähentäminen ja alan kehittäminen entistä ympäristöystävällisempään suuntaan.

YK:n alainen merenkulunjärjestö IMO päätti meriliikenteen päästöleikkauksista huhtikuussa 2018. Päätöksen mukaan kansainvälisen meriliikenteen kuljetussuoritusten tonnia/kilometri hiilidioksidipäästöjä vähennetään vähintään 40 prosenttia vuoteen 2030 mennessä, ja 70 prosenttia vuoteen 2050 mennessä verrattuna vuoden 2008 tasoon. IMO päätti myös, että vuotuista kasvihuonekaasujen absoluuttista päästömäärää – liikennemäärien kasvusta huolimatta – pienennetään vähintään 50 prosenttia vuoteen 2050 mennessä ja tämän jälkeen jatketaan pyrkimystä hiilidioksidipäästöjen asteittaiseen täydelliseen poistamiseen. Nämä rajoitukset koskevat koko meriliikennettä, ei vain uusia aluksia. Merenkulun hiilidioksidipäästöjä mitataan ja seurataan aluskohtaisesti ja tulokset raportoidaan Euroopan komissiolle. Globaali päästömittausvelvoite astui voimaan vuoden 2019 alusta lähtien. Muilla liikennemuodoilla ei ole vastaavaa globaalia, toteutuneeseen kulutukseen perustuvaa tiedonkeruujärjestelmää.

90 prosenttia maailman kaupasta kulkee meritse, noin 2,6 prosenttia päästöistä aiheutuu merenkulusta. Meriliikenne on ympäristöystävällisin kuljetusmuoto erityisesti suurien tavaramäärien kuljetuksessa. Hiilidioksidipäästöjen vertailu grammaa/tonnikilometri: Lentorahti 435 g, rekka 80 g, rahtilaiva 7,9 g, suuri konttialus 3 g (lähde IMO GHG second study). Matkustaja-alusten hiilidioksidipäästöjen jalanjälkilaskelmat ovat koottuna alla olevassa taulukossa. Tieliikenteen osuus liikenteen aiheuttamista kasvihuonekaasupäästöistä on Euroopassa yli 70 prosenttia ja se vastaa suurimmasta osasta ilmansaasteita. Noin 90% prosenttia liikenteen kasvihuonekaasupäästöistä Suomessa syntyy tieliikenteestä.

Roro-passenger vessels – Carbon footprint Cf – certified consumption – mass method.

Taulukossa on kuvattu tällä hetkellä Suomen lipun alla liikennöivien matkustaja-alusten reittikohtainen hiilijalanjälki. Tässä laskelmassa hiilijalanjälki on laskettu kyseisellä reitillä liikennöivien matkustaja-alusten toteutuneiden, mitattujen ja raportoitujen polttoainekulutustulosten perusteella (keskiarvo), täydellä lasti- ja matkustajakapasiteetilla. Alla olevassa taulukossa hiilijalanjälki on laskettuna 50% kapasiteetilla. Vertailun helpottamiseksi muihin liikennemuotoihin, luvut ovat tässä laskettu kilometri muotoon (g/ton-km). Hiilijalanjäljen laskemiseksi kulkuneuvoissa, joissa kuljetetaan sekä lastia että matkustajia, EU:ssa (regulation 2015/757) on kaksi eri menetelmää a) massan mukaan tai b) pinta-alan mukaan.  (Standardi EN 1625825).

Kun kyseessä on laivaliikenne tai lentoliikenne niin EU kuitenkin suosittelee, että allokaatio lastin ja tavaran välillä lasketaan painon mukaan. Tämä tarkoittaa aluksessa, jonka matkustajatodistus on 2500 matkustajalle ja lastinottokyky 6000 tonnia että 4,2 prosenttia CO2 päästöistä allokoidaan matkustajille ja 95,8 prosenttia CO2 päästöistä lastille.

Roro-passenger vessels – Carbon footprint Cf – 50 % cargo and passenger situation – mass method:

Olof Widén
Johtava asiantuntija

Olof Widén on Johtava asiantuntija, hänen vastuualueena on mm. ympäristökysymykset, alusturvallisuus sekä pätevyysasiat.
+358400 723355
olof.widen@shipowners.fi