Merenkulun hiilidioksidipäästöt

Merenkulkualan keskeisimpänä tavoitteena on jo vuosia ollut merenkulun päästöjen vähentäminen ja alan kehittäminen entistä ympäristöystävällisempään suuntaan.

YK:n alainen merenkulunjärjestö IMO päätti meriliikenteen päästöleikkauksista huhtikuussa 2018. Päätöksen mukaan kansainvälisen meriliikenteen kuljetussuoritusten tonnia/kilometri hiilidioksidipäästöjä vähennetään vähintään 40 prosenttia vuoteen 2030 mennessä, ja 70 prosenttia vuoteen 2050 mennessä verrattuna vuoden 2008 tasoon. IMO päätti myös, että vuotuista kasvihuonekaasujen absoluuttista päästömäärää – liikennemäärien kasvusta huolimatta – pienennetään vähintään 50 prosenttia vuoteen 2050 mennessä ja tämän jälkeen jatketaan pyrkimystä hiilidioksidipäästöjen asteittaiseen täydelliseen poistamiseen. Nämä rajoitukset koskevat koko meriliikennettä, ei vain uusia aluksia. Varustamoelinkeino on lokakuussa 2021 esittänyt IMO:lle päästöleikkaustavoitteen kiristämistä niin, että koko maailman merenkulku olisi hiilineutraalia vuoteen 2050 mennessä.

Euroopan komissio on heinäkuussa 2021 julkaissut Fit-for-55-ilmastopaketin, jonka avulla pyritään EU:n nettopäästöjen vähentämistä vähintään 55 prosentilla vuoteen 2030 mennessä vuoden 1990 tasoon verrattuna. Ilmastopaketissa on neljä merenkulkua koskevaa aloitetta: 1) Merenkulun sisällyttäminen EU:n päästökauppaan 2) vaihtoehtoisten ja uusiutuvien polttoaineiden käytön lisäämiseen tähtäävä FuelEU Maritime 3) Energiaverodirektiivin uudistus ja 4) Vaihtoehtoisten polttoaineiden jakeluinfradirektiivi.

Merenkulun hiilidioksidipäästöjä mitataan ja seurataan jo nyt aluskohtaisella tarkkuudella ja tulokset raportoidaan Euroopan komissiolle. EU:n seuranta-, raportointi- ja todentamisjärjestelmä (Monitoring, Reporting, Verifying), eli niin kutsuttu MRV päästönmittausjärjestelmä on osa merenkulun päästöjen vähentämistoimia. Käytännössä varustamot keräävät jokaisen aluksen polttoaineenkulutusta koskevat tiedot, jotka tarkistetaan ja verifioidaan riippumattoman luokituslaitoksen toimesta. IMO:n globaali päästömittausvelvoite astui voimaan vuoden 2019 alusta lähtien. Muilla liikennemuodoilla ei ole vastaavaa globaalia, toteutuneeseen kulutukseen perustuvaa tiedonkeruujärjestelmää.

Kun laivaliikenteen päästöjä lasketaan hyödyntäen toteutuneita ja varmennettuja tietoja, voidaan todeta laivamatkustamisen olevan verrattain vähäpäästöinen matkustustapa. MRV järjestelmän päästötiedot raportoidaan joko painoon tai pinta-alaan perustuvan jaon mukaan. Päästölukuja vertailtaessa muiden liikennemuotojen kanssa, on hiilijalanjälki laskettava niin kutsuttua massametodia käyttäen, jossa allokaation on tehty painoon perustuen. Esimerkiksi vuonna 2018 matkustajakohtainen hiilidioksidipäästö oli esimerkkireiteillä keskimäärin seuraava:

  • Helsinki-Tukholma 21,5 kg/matkustaja (lento Finnair laskurin mukaan 43-61 kg/matkustaja)
  • Helsinki -Tallinna 6,7 kg/matkustaja (lento Finnair laskurin mukaan 16-30 kg/matkustaja).
  • Helsinki-Travemünde 75,5 kg/matkustaja (lento Finnair laskurin mukaan Helsinki – Hampuri 117-152 kg/matkustaja).

90 prosenttia maailman kaupasta kulkee meritse, ja noin 2,6 prosenttia päästöistä aiheutuu merenkulusta. Meriliikenne on ympäristöystävällisin kuljetusmuoto erityisesti suurien tavaramäärien kuljetuksessa. Hiilidioksidipäästöjen vertailu grammaa/tonnikilometri: Lentorahti 435 g, rekka 80 g, rahtilaiva 7,9 g, suuri konttialus 3 g (lähde IMO GHG second study). Tieliikenteen osuus liikenteen aiheuttamista kasvihuonekaasupäästöistä on Euroopassa yli 70 prosenttia ja se vastaa suurimmasta osasta ilmansaasteita. Noin 90% prosenttia liikenteen kasvihuonekaasupäästöistä Suomessa syntyy tieliikenteestä.

 

Lisää tietoa merenkulun reittikohtaisista hiilidioksipäästöistä ja liikennemuotokohtaisista vertailuista löytyy varustamoiden kotisivuilta ja esimerkiksi seuraavasta julkaisusta:

Finnlines News Sustainable voyage

 

Mats Björkendahl
Erityisasiantuntija, Merenkulun ympäristöasiat ja alustekniikka

Mats Björkendahl toimii merenkulun ympäristöasioiden ja alustekniikan erityisasiantuntijana. Puhelin: +358 400 665 228, sähköposti: mats.bjorkendahl@shipowners.fi