Tiedotteet

Suomen Varustamot ja Suomen Laivanpäällystöliitto ovat saavuttaneet neuvottelutuloksen

Suomen Varustamot ry ja Suomen Laivanpäällystöliitto ry ovat saavuttaneet neuvottelutuloksen merenkulun ulkomaanliikenteen matkustaja-alusten, kauppa-alusten ja pientonniston työehtosopimusten voimassaolosta. Työehtosopimusten voimassaoloa jatketaan 29.2.2024 saakka. Palkankorotukset noudattavat viennin yleistä linjaa. Palkkoja korotetaan 1.3.2023 alkaen 1,9 % ja 1.6.2023 1,1 % ja lisäksi maksetaan kertaerä. Yhdistysten hallitukset ovat hyväksyneet neuvottelutuloksen. Neuvottelut sujuivat hyvässä hengessä ja yhteistyössä. Suomen Merimies-Unionin…

3. maaliskuuta 2023 - Suomen Varustamot Ry Lue lisää

Selvitys merenkulun huoltovarmuudesta: tarvitaan toimivat markkinat ja lisää suomalaisia osaajia

Suomen tavaraviennistä- ja tuonnista lähes 90 prosenttia tapahtuu meritse. Merikuljetukset ja siihen liittyvä logistiikka ovat yhteiskunnan toiminnan elinehto. Huoltovarmuusorganisaation Vesikuljetuspoolin tuottama ”Suomen merikuljetusten huoltovarmuuskapasiteetti” -selvitys arvioi, millainen on tämänhetkinen Suomen huoltovarmuudelle riittävä merikuljetuskapasiteetti. Arvio perustuu todellisiin liikennemääriin ja poikkeusoloista tehtyihin skenaarioihin. Toimivat merenkulun markkinat ovat tärkeä osa Suomen merenkulun huoltovarmuutta. Kotimaista tonnistoa ei ole riittävästi…

28. helmikuuta 2023 - Suomen Varustamot Ry Lue lisää