Tiedotteet

Uusi merenkulun kyberturvallisuus­ohjeistus varustamoille ja aluksille

Suomen Varustamot ry ja Huoltovarmuusorganisaatioon kuuluva Vesikuljetuspooli ovat julkaisseet kyberturvallisuuden parhaat käytännöt -ohjeistuksen varustamoille ja aluksille. Ohjeistus perustuu yhdessä tehtyyn laajaan merenkulun kyberturvallisuusselvitykseen. Kyberturvallisuuden merkitys merenkulussa on noussut entistä tärkeämpään rooliin kasvaneiden kyberturvallisuusuhkien takia. Digitalisaation avulla pystytään tehostamaan merenkulun toimintoja ja parantamaan turvallisuutta, mutta samaan aikaan on huolehdittava tietoturva- ja kyberturvallisuusriskeistä. Jatkuvasti kehittyvä merenkulku on…

9. syyskuuta 2021 - Suomen Varustamot Ry Lue lisää

Kansainvälinen varustamojärjestö ICS esittää merenkululle hiilimaksua vauhdittamaan päästötöntä merenkulkua

Varustamoiden kansainvälinen kattojärjestö International Chamber of Shipping (ICS) esittää merenkulkuun globaalia hiilimaksua nopeuttamaan kehitystä kohti päästötöntä merenkulkua. Hiilimaksu olisi ensimmäinen laatuaan millään alalla. ICS, joka edustaa yli 80% maailman kauppalaivastosta, on toimittanut esityksensä kansainväliselle merenkulkujärjestö IMO:lle viime viikolla. Suomen Varustamot on ollut mukana valmistelemassa esitystä. Pakollinen hiilimaksu kohdistuisi kauppa-aluksiin ympäri maailman ja perustuisi hiilidioksidipäästöjen määrään.…

7. syyskuuta 2021 - Suomen Varustamot Ry Lue lisää