Godby Shipping: Mistral edelleenrahdattu P&O:lta Stenalle

12. juni 2018

⦁ Mistral on aikarahdattu P&O:lle mutta on nyt edelleen rahdattu P&O:lta Stenalle ajanjaksolle 2. kesäkuuta  – 20. / 21. elokuuta 2018
⦁ Tänä aikana Mistral makaa jonkun aikaa Rotterdamissa ja tulee sen jälkeen toimimaan Stenan Irlantiin liikennöivien alusten korvaajana näiden telakointien aikana.

Mistral vidarebefraktad till Stena
⦁ Mistral är tidsbefraktad till P&O men har nu vidarebefraktats från P&O till Stena för tiden 2 juni – 20/21 augusti 2018
⦁ Under den tiden kommer hon att ha väntetid i Rotterdam och därefter användas som ersättning för dockande fartyg i Stenas Irlandstrafik

Mistral relet from P&O to Stena
⦁ Mistral is on t/c to P&O but have been relet from P&O to Stena for the period 2nd June – 20th/21st August 2018
⦁ During that time she will have some idle time in Rotterdam and will thereafter serve as dock replacement for various Stena ships trading to Ireland