Maskin- och skeppsbyggnadsingenjör Mats Björkendahl börjar som specialkunnig inom miljöfrågor och fartygsteknik hos Rederierna i Finland

8. april 2019

Maskin- och skeppsbyggnadsingenjör Mats Björkendahl börjar den 1.9.2019 sitt arbete hos Rederierna i Finland r.f. som specialkunnig inom miljöfrågor och fartygsteknik.

Mats har jobbat på marine branchen sedan 1992 med olika uppgifter. Mats har jobbat som rederiinspektör hos Lundqvist Rederierna, Silja Line samt som sjöfartsinspektör på Finskavikens Inspektionsbyrå. Sedan 2008 har Mats jobbat på internationella marine bolag med affärsutveckling, produktutveckling samt försäljning av fartygs barlastvatten behandling. Mats flyttar till Rederierna i Finland r.f. från Evoqua Water Technologies där han jobbat sedan 2016.

Tiina Tuurnala
Verkställande direktör

Tiina Tuurnala är verkställande direktör för Rederierna i Finland.
tiina.tuurnala@shipowners.fi / 040 5476 762