Sjöfartspolitik

Rederierna i Finland deltar i det sjöfartspolitiska beslutsfattandet både i hemlandet och internationellt. Vårt mål är att trygga de finska rederiernas konkurrensförmåga och funktionsförutsättningar i branschens alla delområden. Därför är vi aktiva på branschens viktigaste forum och uttalar oss om alla sjöfartspolitiska frågor från tonnageskattelagen till sjöröveri och även till sjöfartsforskning.

Kontaktpersoner:  Olof Widén eller Hans Ahlström