Sjöklustret diskuterades på Suomi Areena i Björneborg

19. juli 2018

På tisdagen den 17.7. diskuterades sjöklustrets framtid med ledning Tomi Leinonen från MTV3 i ett varmt och soligt Björneborg. I ”Finland på en våg – sjöklustret som en sporre för ekonomin diskussionstillfället deltog europarlamentarikern Henna Virkkunen, statssekreterare Paula Lehtomäki, Rederierna i Finlands verkställande direktör Tiina Tuurnala, Rolls-Royce Marines teknologichef Sauli Eloranta och Wärtsilä Marine Solution- divisionens chef Roger Holm.

I diskussionen framhävdes sjöklustrets betydelse för den finländska ekonomin, klustret sysselsätter 50 000 personer och den sammansatta omsättningen går upp till ca.13 miljarder euro. Sjötransporter svarar för 90% av Finlands utrikeshandel och världshandeln i överlag. För Finland är sjöfart och välfungerande sjötransporter livsviktigt.

Sjöfarten orsakar globalt mindre än 3% utav utsläppen, men också i sjöfarten är förminskning av utsläpp ett av de mest centrala målsättningarna just nu. Speciellt i de nordiska länderna är ansvarsfullhet ett ledande tema inom sjöfart, konstaterade vd Tiina Tuurnala från RIF. Enligt Wärtsiläs Roger Holm kommer teknologiutvecklingen att förminska utsläppen genom till exempel att möjliggöra allt effektivare optimering av bränsleförbrukningen.

Trots att Europa är en föregångare på området, betonade europarlamentarikern Henna Virkkunen hur viktigt det är att branschens reglering sker på global nivå via IMO och EU, eftersom konkurrensen inom sjöfart är global.

Dessutom diskuterades digitalisering och automation. Enligt Rolls Royce teknologichef Sauli Eloranta sker utvecklingen på dessa områden i en väldigt snabb takt och Finland har nu chansen att leda utvecklingen på området. Statssekreterare Paula Lehtomäki som håller på att utveckla Finlands havspolitiska program, påpekade betydelsen av samarbete inom branschen och efter kallade mod att utnyttja nya möjligheter. Konsensus var att det finländska sjöklustret har utomordentligt samarbete och tillit mellan de olika aktörerna och att det finns potential att utvecklas till ett världsledande kluster.

Tiina Tuurnala
Verkställande direktör

Tiina Tuurnala är verkställande direktör för Rederierna i Finland.
tiina.tuurnala@shipowners.fi / 040 5476 762