Viking Line första rederi i världen att verifieras av DNV GL i covid-19-hantering

17. juni 2020

Viking Line har som första rederi i världen verifierats av klassningssällskapet Det Norske Veritas Germanischer Lloyd (DNV GL) enligt My Care-metoden. Verifieringen, som gäller för flottans samtliga sju fartyg samt verksamheten i sex terminaler, bekräftar Viking Lines förmåga att hantera och förebygga infektionsrisker inklusive covid-19.

Viking Line har sedan länge arbetat förebyggande gällande infektionsrisker och smittsjukdomar. Med DNV GL:s My Care-verifiering får Viking Line sitt smittskyddsarbete under pandemin kvalitetssäkrat och kontrollerat av tredje part. Viking Line är det första rederiet i världen att få My Care-verifikationen. Verifieringen gäller för Viking Lines samtliga fartyg Viking Grace, Amorella, Rosella, Viking Cinderella, Gabriella, Mariella och Viking XPRS, samt terminalerna i Stockholm, Kapellskär, Mariehamn, Åbo, Tallinn och Helsingfors. Resenärerna kan läsa mer om My Care – Infection Prevention Ready online eller genom att skanna in en QR-kod där ytterligare information finns om DNV GL: s bedömning.

– Våra resenärers och medarbetares säkerhet är alltid högsta prioritet för Viking Line, så också under rådande pandemi. Alla ska kunna resa tryggt med oss. Vi har sedan länge arbetat förebyggande gällande smittskydd och valde nu att bli utvärderade av tredje part för att kvalitetssäkra vårt arbete i samband med covid-19. Våra medarbetares gedigna insatser är imponerande. Tack vare deras kompetens och engagemang har vi uppnått detta, säger Jan Hanses, vd, Viking Line.

Viking Lines möjlighet att bedriva trafik på Östersjön styrs av de beslut som myndigheterna i Sverige, Finland och Estland fattar. En central del i rederiets säkerhetsarbete är hälsodirektiv och smittskyddsmanualer som ständigt används och uppdateras i verksamheten. Med anledning av covid-19-pandemin har detta arbete nu intensifierats och utökats. Insatserna inleds redan vid terminalerna innan ombordstigning och avslutas vid avstigning. Personalen i land samt fartygens besättningar informeras kontinuerligt om rådande riktlinjer och vilka arbetssätt och skyddsutrustning som görs gällande för angiven tidsperiod.

-Vi vill gratulera Viking Line till My Careverifieringen. Tillämpningen av My Care skapar förtroende då det gäller att förebygga smittsjukdomar. Det visar också ett starkt engagemang hos Viking Lines i att ytterligare utveckla sina HSE (Health, Security, Environment)-processer. En utvärdering från tredje part ger en försäkran om att rätt åtgärder vidtagits för att skydda människor, verka transparent samt öka förtroendet hos passagerare och andra intressenter, säger Luca Crisciotti, CEO, DNV GL – Business Assurance.

MyCare-verifiering

DNV GL är en världsledande global aktör av utvärderingar och certifikat och verkar i mer än 100 länder. Genom certifiering, verifiering, utbildning och digitala försäkringslösningar hjälper DNV GL företag att hantera risker och säkerställa en hållbar verksamhet.  Att hantera risker kräver nya strategier i ett post-covid-landskap. Att förstå hur man svarar på nya utmaningar från kunder och intressenter har stor betydelse. Kunderna och de egna anställda måste kunna lita på att åtgärderna är på plats för att säkerheten är tryggad. DNV GL:s My Care tillhandahåller utvärderingstjänster för att försäkra om att hanteringen av infektionsrisker är kärnan i företaget. DNV GL: s egenutvecklade My Care-metod utvärderar företagens riskhanteringssystem och tillämpar sjukhuskvalitetsstandarder och -system.

Tilläggsinformation:

https://www.dnvgl.com/services/my-care-keeping-you-safe-assess-manage-and-mitigate-infection-risk-and-build-stakeholder-trust-176161

Johanna Boijer-Svahnström, informationsdirektör, Viking Line Abp,
johanna.boijer@vikingline.com, tel: +358-18-27000

Christa Grönlund, informationschef Viking Line Finland,

Christa.gronlund@vikingline.com, tel: +358-18-27000

Eleonora Hansi, informationschef Viking Line Skandinavien

eleonora.hansi@vikingline.com, tel: +46-070-452 41 41

Cecilie Lone, presskontakt DNV GL
Cecilie.Lone@dnvgl.com, tel: +47 90581704

 

About DNV GL -Business Assurance:

DNV GL is one of the world’s leading certification bodies. We help businesses manage risk and assure the performance of their organizations, products, people, facilities and supply chains through certification, verification, assessment, and training services. We combine technical, digital and industry expertise to empower companies’ decisions and actions. Within healthcare we help our customers achieve excellence by improving quality and patient safety through hospital accreditation, managing infection risk, management system certification and training.