Merenkulun päästöjä mitataan ja seurataan aluskohtaisella tarkkuudella – päästötiedot on nyt avattu

1. heinäkuuta 2019

Merenkulun hiilidioksidipäästöjä mitataan ja seurataan aluskohtaisella tarkkuudella kattavan päästöjenmittausjärjestelmän ansiosta. Tulokset raportoidaan sekä Euroopan komissiolle, että kansainväliselle merenkulkujärjestö IMO:lle. Käytäntö on ainutlaatuinen ja mahdollistaa avoimesti jokaisen aluksen todellisten aiheutuneiden päästöjen seuraamisen. EU:n keräämä data tulee julkiseksi heinäkuun 2019 alusta lähtien. (Tiedot löytyvät osoitteesta: http://www.emsa.europa.eu/) EU:n seuranta-, raportointi- ja todentamisjärjestelmä (Monitoring, Reporting, Verifying), eli niin kutsuttu MRV päästönmittausjärjestelmä on osa merenkulun päästöjen vähentämistoimia. Käytännössä varustamot keräävät jokaisen aluksen polttoaineenkulutusta koskevat tiedot, jotka tarkistetaan ja verifioidaan riippumattoman luokituslaitoksen toimesta ja lähetetään EU:lle ja IMO:lle. Järjestelmä on ollut voimassa EU:n tasolla vuoden 2018 lähtien ja globaalisti vuoden 2019 alusta.

”Merenkulun päästömittaus on ainutlaatuinen. Muilla liikennemuodoilla ei ole vastaava maailmanlaajuista, toteutuneeseen kulutukseen perustuvaa tiedonkeruujärjestelmää. Tämän kaltainen järjestelmä tuo päästöseurannan uudelle tasolle”, toteaa Suomen Varustamot ry:n toimitusjohtaja Tiina Tuurnala.

Kun laivaliikenteen päästöjä lasketaan hyödyntäen toteutuneita ja varmennettuja tietoja, voidaan todeta laivamatkustamisen olevan verrattain vähäpäästöinen matkustustapa. MRV järjestelmän tiedot raportoidaan joko painoon tai pinta-alaan perustuvan jaon mukaan. Vertailun helpottamiseksi toisiin liikennemuotoihin, on iilijalanjälki on tässä laskettu niin kutsuttua massametodia käyttäen, jossa matkustajien ja rahdin osuus on jaettu painoon perustuen. Esimerkiksi vuonna 2018 matkustajakohtainen hiilidioksidipäästö oli esimerkkireiteillä seuraava:

  • Helsinki-Tukholma 20-24 kg/matkustaja (lento ICAO:n laskurin mukaan 41-64 kg/matkustaja)
  • Helsinki-Travemünde 69-79 kg/matkustaja (lento ICAO:n laskurin mukaan 142 kg/matkustaja).

IMO päätti huhtikuussa 2018, että kansainvälisen meriliikenteen kuljetussuoritusten tonnia/kilometri osalta hiilidioksidipäästöjä vähennetään vähintään 40 prosenttia vuoteen 2030 mennessä, ja 70 prosenttia vuoteen 2050 mennessä verrattuna vuoden 2008 tasoon. Vuotuista kasvihuonekaasujen absoluuttista päästömäärää – liikennemäärien kasvusta huolimatta – pienennetään vähintään 50 prosenttia vuoteen 2050 mennessä ja tämän jälkeen jatketaan pyrkimystä hiilidioksidipäästöjen asteittaiseen täydelliseen poistamiseen.

Suomalaiset varustamot ovat maailman kärkeä vähäpäästöisten ja energiatehokkuutta lisäävien teknologioiden käyttöönotossa. Jätteestä tuotettu biopolttoaine, LNG, tuuli ja sähkö ovat jo käytössä ja yhdistettynä uusiin propulsio- ja optimointitekniikoihin päästöjä pystytty vähentämään kymmeniä prosentteja.