Meriaura tuo markkinoille ilmastoneutraalit merikuljetussopimukset

4. syyskuuta 2019

Meriauran ja Stockholm Exergin merikuljetussopimuksessa biopolttoaineet kaukolämmön tuotantoon kuljetetaan jätepohjaisella bioöljyllä.

Turkulainen Meriaura ja Tukholman seudun kaukolämpöyhtiö Stockholm Exergi ovat tehneet sopimuksen hakkeen ja pelletin merikuljetuksista, joissa laivan voimanlähteenä käytetään ilmastoystävällistä 100% bioöljyä. Sopimus on ensimmäinen Meriauran tekemä kaupallinen sopimus, joka perustuu yritysryhmän 2016 rakennuttamiin EcoCoaster-aluksiin ja jätepohjaisen tai kierrätetyn bioöljyn käyttöön. Yhdessä nämä muodostavat kaikkein ilmasto- ja ympäristöystävällisimmän merikuljetusmuodon joka tällä hetkellä on saatavilla. Kuljetuksen elinkaaripäästöt voivat olla jopa 96% pienemmät verrattuna fossiilisiin polttoaineisiin.

Meriaura alkaa tarjota kaikille asiakkailleen mahdollisuutta vähäpäästöisiin kuljetussopimuksiin pienellä lisämaksulla, joka vastaa laivapolttoöljy MGO:n ja EcoFuelin hintaeroa. Meriaura sitoutuu hankkimaan, tuottamaan ja käyttämään EcoFuelia vähintään sen määrän, joka vastaa sopimuksen nojalla suoritettujen matkojen kokonaiskulutusta.

”Ovi on nyt avattu, ja olemme innokkaita edistämään tätä konseptia myös muiden asiakkaidemme kanssa. Askel askeleelta muutamme merikuljetuksia kestävään suuntaan”, kertoo Meriauran toimitusjohtaja Beppe Rosin. Meriaura toimittaa myös laskelmat tämän sopimustyypin valinnalla saavutetuista kasvihuonekaasuvähennyksistä. ”Toivomme, että näitä tietoja päästövähennyksistä voidaan hyödyntää arvoketjussa ja asiakkaamme pystyvät luomaan lisäarvoa lopputuotteilleen.”

Stockholm Exergin tavoite on olla täysin hiilineutraali. Vuonna 2018 sen tuottamasta kaukolämmöstä 86% oli tuotettu uusiutuvista lähteistä tai lämmön talteenotolla. Loppuosa kaukolämmöstä tulee vielä fossiilisista polttoaineista kuten kivihiilestä, joka on kuitenkin tarkoitus korvata vuoteen 2022 mennessä kokonaan kestävillä lähteillä, jolloin lähes 100% Tukholman seudun kaukolämmöstä tulee uusiutuvista tai hukkalämmön talteenotosta.

”Laivauksien ja kuljetusten päästöt saavat suhteellisesti suuremman merkityksen nyt kun olemme lopettamassa fossiilisten polttoaineiden käytön omassa tuotannossamme. Tämä Meriauran kanssa tehty sopimus myötävaikuttaa positiivisesti liikenneratkaisujen kehittämiseen kestäväksi matkalla kohti sataprosenttista hiilineutraaliutta” kommentoi Stockholm Exergin Kestävyysjohtaja Ulf Wikström.

Meriauran Beppe Rosin ja Petri Ylikangas ja Stockholm Exergin rahtauspäälliköt Mikael Jarlhammer ja Niklas Sunden kättelevät vähäpäästöisen kuljetussopimuksen syntymisen jälkeen.

 

Lisätietoja
Beppe Rosin, Toimitusjohtaja, Meriaura Oy    puh +358 50 557 4323     beppe.rosin@meriaura.fi

 

Meriaura on erikoistunut teollisuuden raaka-aineiden sekä vaativien erikoislastien kuljetukseen Itämerellä ja Pohjois-Euroopassa. Meriaura on ympäristöystävällisten merikuljetusratkaisujen edelläkävijä. Ensimmäisen bioöljykokeen yritys teki jo vuonna 1992. Meriaura on ensimmäinen yritys, joka käyttää säännöllisesti jätepohjaisia biopolttoaineita yhtenä alustensa voimanlähteenä. Yhtiön arvot ovat ympäristöä kunnioittava tehokkuus ja asiakaslähtöinen palvelu. Meriaura operoi tällä hetkellä 21 alusta ja työllistää n. 250 henkilöä.