Aurora Botnia ute till sjöss för första gången – sjötest granskade prestandan hos världens mest miljövänliga bil- och passagerarfärja

9. juni 2021

Bil- och passagerarfärjan Aurora Botnia, som är inne i sitt slutliga konstruktionsskede vid Rauma Marine Constructions (RMC) varvet, har genomgått sitt första sjötest. Under en lyckad tredagars provkörning testades färjans prestanda under övervakning av RMC samt representanter för beställaren Wasaline och färjans utrustningstillverkare.

Bil- och passagerarfärjan Aurora Botnia, som kommer att trafikera mellan Vasa och Umeå, genomgick sitt första sjötest förra helgen. Deltagarantalet hölls till ett minimum för att ta hänsyn till den pågående coronapandemin. Detta innebar att endast de nödvändigaste experterna från RMC, Wasaline och utrustningstillverkarna medverkade.

Provkörningen till sjöss är viktig för både RMC och Wasaline, då det är frågan om en viktig milstolpe i byggnadsprocessen.

”Efter flera års arbete var detta definitivt en höjdpunkt för oss. Vi fick bevis på att det fartyg vi byggt fungerar som sig bör”, säger Aurora Botnias projektchef Johanna Kaijo från Rauma Marine Constructions.

”Händelsen var betydande även för oss, i och med att vi för första gången, tillsammans med nyckelpersoner i projektet, fick bekanta oss med färjan och dess drift till havs”, säger Peter Ståhlberg, verkställande direktör för Wasaline.

Prestanda och miljövänlighet i fokus

Under provkörningen sattes prestandan för världens mest miljövänliga bil- och passagerarfartyg på prov. Samtidigt justerades utrustning, som utgör delar av färjans diverse system, för att fungera möjligast effektivt och ekonomiskt.

“Till sjöss justerades kraftförsörjningen och bland annat färjans hastighet, framdrivning och styrning testades. Vi körde fartygets bränsleeffektiva huvudmotorer med olika inställningar och finjusterade automatiseringen för att ytterligare förbättra miljövänligheten. Vi fick även i praktiken testa att färjan uppfyller de stränga kriterierna för klassnoteringen Clean Design”, sammanfattar Kaijo.

Både RMC och Wasaline anser att den första provkörningen var lyckad.

”Färjan fungerar fint och uppfyller de krav som ställts. Det var ett nöje att bevittna ett framgångsrikt resultat efter flera års arbete”, säger Kaijo och får medhåll av Ståhlberg.

Modellexempel för nästa generations bil- och passagerarfärja

Aurora Botnia kommer att vara världens första bil- och passagerarfärja som uppfyller kriterierna för klassnoteringen Clean Design. I praktiken betyder det här att färjan är planerad och konstruerad för att tydligt överstiga kraven i MARPOL-konventionen för minimering av utsläpp från fartyg.

Bränslet för färjans huvudmaskineri är i huvudsak utsläppssnål flytande naturgas, vilket minimerar svavel-, kväve- och koldioxidutsläpp. I framtiden kommer färjan även att kunna utnyttja biogas. Utöver bränslelösningarna kommer Aurora Botnia att kunna köras korta sträckor på enbart el, till exempel till och från hamnarna.

”Vårt mål är att vara en pionjär inom miljövänlig teknik inom varvsindustrin. Wasalines passagerarfärja är ett exempel på vad som kan uppnås genom att kombinera gedigen tidigare erfarenhet med de senaste innovationerna. Vi är mycket tacksamma till kunden för att vi fått möjligheten att bygga en så fin färja”, säger Jyrki Heinimaa, verkställande direktör för Rauma Marine Constructions.

”Vi är mycket glada över att ha kunnat utnyttja RMC:s kompetens inom skeppsbyggnad. Vi vill vara ett av de miljövänligaste rederierna och Aurora Botnia är det viktigaste konkreta steget mot att nå vårt mål”, säger Ståhlberg från Wasaline.

För närvarande pågår förberedelser för överlämnandet av Aurora Botnia i Vasa. Närmare information gällande datumet för överlämnandet, jungfruresan och inledandet av biljettförsäljningen kommer att delges nästa vecka.

För mer information och intervjuförfrågningar:

Peter Ståhlberg
Verkställande direktör
Wasaline
+358 40 5592353
peter.stahlberg@wasaline.com

Toni Salminen
Kommunikationsexpert
Rauma Marine Constructions
+358 41 730 9384
toni.salminen@rmcfinland.fi

Wasaline, som ägs av Kvarken Link Oy, är världens nordligaste rederi, som dagligen transporterar
passagerare och gods mellan Vasa i Finland och Umeå i Sverige. På sommaren 2021 levereras
Wasalines nya färja, som byggs i Raumo. Mer information: www.wasaline.com.

Rauma Marine Constructions (RMC) är ett skeppsvarv i finsk ägo och grundades i Raumo 2014.
RMC specialiserar sig på att bygga och underhålla bil- och passagerarfärjor, flerfunktionella
isbrytare och militärfartyg. Du hittar mer information på www.rmcfinland.