Biljettförsäljningen för arbetsresor har öppnats – så här sköter man säkerheten på fartygen

7. maj 2020

Arbetsresetrafik och annan nödvändig trafik mellan Finland och Estland är tillåten från och med 14.5. Biljettförsäljningen till m/s Finlandia och m/s Finbo Cargo fartygen har öppnats. Eckerö Line tar hand om säkerheten för passagerare och personal genom flera exceptionella åtgärder.

Passagerartrafiken på fartyg till Finland avbröts av den finska regeringen den 11:e april för att förhindra spridning av coronaviruset. Begränsningarna har nu gradvis upphävts och i enlighet med finska regeringens beslut kan arbetsresetrafik och annan nödvändig trafik till Finland återupptas från och med den 14:e maj.

”Att öppna den nödvändiga arbetsresetrafiken är ett steg i rätt riktning för en säker återgång till normal trafik med våra grannländer. Vi har öppnat vår biljettförsäljning den 5.5 för både m/s Finlandia och Finbo Cargo. För tillfället trafikerar våra fartyg enligt en undantagstidtabell till och med den 18:e juni ”, säger Taru Keronen, VD för Eckerö Line.

Fritidsresor rekommenderas inte för tillfället och utrikesministeriets reseinstruktioner kommer fortsättningsvis att följas.

”Vi tror att lokalturismens popularitet kommer att öka denna sommar. Vi förväntar oss att vi då tryggt kan transportera även våra fritidskunder”, säger Keronen.

”Under avbrott i passagerartrafiken har vi betjänat den finska dagligvaruhandeln, läkemedelsindustrin och produktionsindustrin med regelbunden godstrafik på våra två fartyg”, fortsätter Keronen.

Eckerö Line säkerställer säkerheten för passagerare och personal på fartygen och i terminalerna genom följande åtgärder:

  • Effektiverade rengöringsrutiner och desinficering av ytor
  • Fartygens digitala skärmar påminner om vikten av handtvätt. Dessutom påminner infografer på samma skärmar om att hålla avstånd och om det rätta sättet att hosta i ärmen
  • Serviceställen och kassor har tejp på golvet som påminner om att hålla ett tillräckligt avstånd till medpassagerare
  • Det finns pappershanddukar för att torka händerna på toaletterna
  • Handsprit finns på serviceställen
  • Fartygen har ansiktsmasker för försäljning till kunder
  • Kundserviceställen och utcheckningar har droppskydd
  • Säkerhetsvarningar påminner kunderna om vikten av att hålla ett tillräckligt avstånd till medpassagerare under resan och när fartyget anländer i hamn
  • Ombord kan man bara betala med kort, kontanter kan inte användas

 

Bekanta dig med fartygens tidtabell här: https://www.eckeroline.fi/aikataulu

Bekanta dig med pressmeddelandet och anvisningarna gällande den exceptionella situationen här: https://www.eckeroline.fi

Mer information:

Taru Keronen, verkställande direktör, Eckerö Line, Taru.Keronen@eckeroline.fi, tel. 050 66 209

Ida Toikka-Everi, chef för marknadsföring och kommunikation, Eckerö Line,  ida.toikka-everi@eckeroline.fi,tel. 0400 422 391

 

Eckerö Line Ab Oy hör till Rederi Ab Eckerö-koncernen och är ett inhemskt fartygsbolag, som erbjuder rese- och frakttjänster genom regelbunden rutt-, kryssnings- och frakttrafik mellan Tallinn och Helsingfors. Eckerö Lines fartyg m/s Finlandia och Finbo Cargo är de enda finskflaggade fartygen på rutten Helsingfors-Tallinn. Eckerö Lines fartyg är de enda som har rätt att använda Nyckelflaggan-märkningen för finländska tjänster. Företaget erbjuder tio avgångar per dag och ansvarar också för dagens första förbindelse mellan Tallinn och Helsingfors. Eckerö Line har sammanlagt över 40 hotellpartners i Estland och Finland och hanterar en betydelsefull del av fraktförbindelsen mellan Helsingfors och Tallinn. År 2019 var Eckerö Lines passagerarmängd ca 1 890 000. Tilläggsuppgifter www.eckeroline.fi