Breaking Waves 2018 – Internationella sjöklustrets aktörer från rederier till startup-företag träffas i Helsingfors

5. september 2018

Nyckelaktörerna i det globala sjöklustret samlas för första gången den 3.-4.12. i Helsingfors. Breaking Waves samlar ihop nyckelaktörer för att förstärka konkurrenskraften av det europeiska sjöklustret på den globala marknaden. Evenemanget är en del av den internationella teknologi- och tillväxtföretags mässan Slush.

Syftet med evenemanget är att sätta igång aktiv diskussion inom branschen, och hämta in nya idéer utifrån. Avsikten är att utveckla sjöfartens ansvarsfullhet och effektivitet, och dessutom förbättra säkerheten och öka processernas smidighet.

Evenemanget startar den 3.12. med ett Think Tank -forum för inbjudna gäster, där de mest inflytelserika aktörerna i branschen samlas för att identifiera det europeiska sjöklustrets centralaste hot och framtida målsättning. Representanter från bland annat rederier, Europeiska kommissionen och pionjärföretagen Wärtsilä, ABB och Rolls Royce deltar i Think Tank -forumet.

Den 4.12. anordnas en konferens där resultaten från Think tanken dagen innan presenteras och ytterligare lösningar sökes med hjälp av startup-företagen och case-exempel. I konferensen håller vice ordförande för europeiska investeringsbanken EIB, Alexander Stubb ett keynote-tal och dessutom deltar bland annat Wärtsiläs verkställande direktör Jaakko Eskola, DG Move:s Magda Kopczynska, MF Shipping:s Karin Orsel, verkställande direktör för Hamburgs hamn Jens Meier, ESPOs general sekreterare Isabelle Ryckbost och verkställande direktör för Danish Shipping Anne H. Steffensen i konferensen.

Helsingfors har nyckelroll i att samla de centrala aktörerna i Europas sjökluster.

Den internationella sjöfartsindustrin håller på att genomgå en förändring. Den allt strängare miljölagstiftningen, splittrandet av servicekedjor och dessutom digitalisering och automation kommer att förändra sjöfarten på oförutsedda sätt. I och med förändringarna kommer behovet för ett allt tätare samarbete inom Europa att växa, för att områdets konkurrenskraft kan bibehållas också i framtiden. Helsingfors bjuder den internationella sjöfartens centralaste aktörer samman för att hitta lösningar till de kommande utmaningarna för första gången.

Breaking Waves 2018 är ett nytt slags forum till sjöfartens proffs, från fartygs bygge till teknologikunniga, rederier till hamnar och beslutsfattare. Det finska utvecklingsarbetet inom branschen är exemplifierande; Helsingfors hamn är den största passagerarhamnen i världen och det finka sjöklustret är internationellt sett en föregångare i utvecklingen av teknologi. I denna bemärkelsen har Helsingfors en nyckelroll i att bringa samman aktörerna.

”Det finska sjöklustrets framgångar härstammar från diversitet och en väl fungerande synergi. Vi har passagerar- och fraktrederier av flera olika slag, industri från varv till startup -företag och hamnar och hamnoperatörer. Digitalisering, arktiskt kunnande och miljöinnovationer är våra största styrkor, och det är just dessa som betydligt ändrar branschen. Breaking Waves 2018 möjliggör ett bredare samarbete och dialog mellan de olika parterna, som bidrar till att ytterligare förstärka konkurrenskraften. ”  berättar verkställande direktören för Rederierna i Finland Tiina Tuurnala.

Experimentkulturen inom det finska sjöklustret har skapat internationellt intresserande lösningsmodeller

Finland har en lång historia som föregångare inom IT-industrin och därmed en imponerande grupp av digitaliserings experter.  Också Finlands sjökluster har byggt upp sin livskraftiga verksamhet redan länge. Den exceptionella experimentkulturen har möjliggjort effektiva sätt att hitta nya lösningar till bland annat förminskning av sjöfarten utsläpp och automation av sjötrafik.

”Finlands särskilda styrka är en exceptionellt öppen samarbetskultur mellan olika parter, som möjliggör innovativ experimentering. Exempel på detta är One Sea -innovationsekosystemet som främjar autonom sjöfart, fjärlotsnings testning som håller på att utvecklas och intelligenta farleder -projektet som bygger på ett nytt slags kunskaps- och informationsutbyte. Dessa experiment är ensamma i sitt slag, t.o.m. internationellt sett.” säger Tuurnala.

Genom det finska sjöklusters öppna verksamhetssätt ämnas det också att dra nytta av andra IT- och teknologi-industriers kunnande, som sammanförs i gemensam utveckling. Branschens nya innovationer skalas ofta också till att utnjyttjas i andra industrier och de kan ha långsiktiga påverkningar. Breaking Waves 2018 -evenemanget som en del av Slush i december bidrar till att dessa verksamhetssätt och utvecklade idéer utnyttjas bredare i det europeiska sjöklustret. Detta kommer att förstärka Finlands och Europas konkurrenskraft betydligt.

Tiina Tuurnala
Verkställande direktör

Tiina Tuurnala är verkställande direktör för Rederierna i Finland.
tiina.tuurnala@shipowners.fi / 040 5476 762