De senaste svenska och finska sjöfarts­innovationerna presenteras på digitalt seminarium

13. oktober 2020

Under 2019 lanserades forsknings- och innovationssamarbetet Fairway Forward där de svenska och finska sjöfartsbranscherna samarbetar för att uppnå en mer hållbar sjöfart. Årets digitala konferens lyfter flera nya exempel på best practice för en smart, säker och grön sjöfart – bland annat det svenska rederiets Northern Offshore Services arbete med batterier, Stenas projekt med AI för energieffektivisering och Wärtsiläs tester med ammoniak. Dessutom kommer innovationer från förra årets konferens att följas upp och hela konferens inleds med inledningstal från Professor Kurt Bodewig, Coordinator for Motorways of the Seas, European Commission.

-”Vi är mycket stolta över att kunna presentera så många spännande innovationer från sjöfartsbranschen i år. Att Finland och Sverige samarbetar i dessa frågor är mycket positivt för båda länder som kan lära sig av varandra och samverka för den globala bransch som sjöfarten faktiskt är. Det svenska och finska maritima klustren är dessutom naturlig sammanflätade genom att många organisationer har verksamheter i båda länder. Forskning och innovation är nödvändigt för att vi ska kunna uppnå hållbarhetsmålen och därför kommer det att vara viktigt med fortsatta satsningar för projekt som kan leda oss mot en hållbarare framtid. Både Finland och Sverige är världsledande inom gröna, säkra och smarta innovationer för sjöfarten – genom samverkan blir vi ännu starkare då vi kan använda båda länders expertis för att uppnå bästa möjliga resultat”, säger Rikard Engström, VD på Svensk Sjöfart

-”FN:s sjöfartsorganisation, IMO, har ett mål om minskade koldioxidutsläpp från sjöfarten och både Sverige och Finland är måna om att uppnå detta mål. Alla i sjöfartsbranschen är viktiga för en hållbar sjöfart och därför är vi mycket glada över att konferensen genererat så stort intresse, konstaterar Tiina Tuurnala VD på Rederierna i Finland

-”Under konferensen kommer vi få möjlighet att lyssna till några av de mest spännande innovationerna inom branschen. Med samarbete mellan marin industrin och andra sektorer kan vi verkligen skapa lösningar som tar oss en bit mot målet att reducera utsläpp. Nu har vi också chansen att diskutera hur vi når hela vägen fram”, tillägger Elina Andersson, VD för Marinindustrin rf i Finland.

-”Sjöfartsklustret är stort och innefattar exempelvis både rederier, hamnar, varv och marinteknikföretag. Den forskning och innovation som pågår, och som kommer att presenteras på webinaret, visar på den bredd och framåtanda som finns inom hamnoperation och sjöfarten”, säger Annaleena Mäkilä, VD för Finska Hamnförbundet.

Läs hela programmet för Fairway Forwards årswebinar här: http://www.sweship.se/event/fairway-forward-seminar-and-think-tank/

Fairway Forward är ett samarbetsprojekt mellan det finska och svenska maritima klustret och består av Svensk Sjöfart, Sveriges Hamnar, Rederierna i Finland, Finnish Marine Industri och Finnish Port Association. Projektet inrättades i början av 2019 och syftar till att dela goda exempel och samarbeta för att uppnå miljö- samt klimatmål inom den maritima sektorn.