Den nya lagstiftningen om hälsosäkerheten vid gränserna ändrar förfarandena vid fartygsresor

8. juli 2021

Rederierna har från och med den 23 mars 2021 förutsatt att alla fartygsresenärer som anländer till Finland från utlandet har ett intyg över negativt testresultat i enlighet med THL:s rekommendation. Från och med måndagen den 12 juli, när den nya lagen träder i kraft, slopas rederiernas krav på testintyg och rederierna övergår till att tillämpa den nya lagen i samband med fartygsresor. Personer som har fått båda vaccinationerna och personer som redan haft Covid-19 reser fritt till Finland från alla EU-länder.

Från och med den 12 juli kan man fritt resa till Finland från EU- och Schengen-området utan hälsosäkerhetsåtgärder om man
o har fått båda vaccinationerna eller
o haft Covid-19 under de senaste 6 månaderna eller
o är född 2006 eller senare eller
o kommer från ett land med ett lågt incidenstal.

Personer som har fått den första vaccinationen ska testa sig för Covid-19 inom 3-5 dygn efter inresan och personer som är helt ovaccinerade ska dessutom uppvisa ett intyg över förhandstest eller testas när de anländer till Finland.

I regeringens förordning fastställs som länder med lågt incidenstal länder där incidensen vid tidpunkten för godkännandet av förordningen är under 10/100 000/14 dygn. Från dessa länder kan man resa in i Finland utan hälsosäkerhetsåtgärder. Regeringen uppdaterar listan över länder med cirka två veckors mellanrum. Mer information på social- och hälsovårdsministeriets webbplats: https://stm.fi/-/terveysturvallisuus-rajoilla-suomeen-ulkomailta-saapuvien-velvollisuuksista-paatettiin?languageId=sv_SE.

Kryssningspassagerare som inte landstiger i ett annat land behöver inte uppvisa intyg eller testas.

Kontrollen vid de inre gränserna och inresebegränsningarna fortsätter fram till den 25 juli

Kontrollerna vid de inre gränserna är fortsättningsvis i kraft 12-25.7.2021. När det gäller personer från länder där incidenstalet är över 25/100 000/14 dygn är fritidsresor tillåtna endast för personer som har fått alla vaccinationer och personer som haft Covid-19. Listan över länder uppdateras med 1-2 veckors mellanrum och kan kontrolleras på Gränsbevakningsväsendets webbplats. Finska medborgare kan alltid återvända till Finland.

FINENTRY-tjänsten rekommenderas för att göra inresan smidigare i hamnarna. Via Finentry kan resenärer ange uppgifter om resan och boka tid till ett avgiftsfritt coronavirustest som utförs i Finland. Finentry används i alla passagerarhamnar utom hamnen i Vasa.

”Modellen som är i kraft i juli är beklagligt förvirrande och komplicerad med sina olika incidensgränser. Finland borde så snabbt som möjligt få en tydlig och enkel modell för hälsosäkert resande. Det vore verkligen önskvärt att Finland tillsammans med de övriga EU-länderna skulle tillämpa enhetliga principer för resor inom EU”, konstaterar Tiina Tuurnala, verkställande direktör för Rederierna i Finland.

Mer information om de gällande resebegränsningarna finns på Gränsbevakningsväsendets webbplats www.raja.fi.

 

Tilläggsinfo för media:

Maija Mattila,+358 400 560 594

Rederierna i Finland