Det europeiska sjöklustrets topproffs samlas till Breaking Waves konferensen i Helsingfors den 21.11.

12. november 2019

Breaking Waves anordnas den 21 november i samband med världens ledande start-up evenemang SLUSH. Som keynote-talare hör vi internationella proffs av toppnivå. Breaking Waves utmanar nyckelaktörer i det europeiska maritima klustret att bemöta branschens utmaningar och komma på framgångsmöjligheter i en ökande global konkurrens. Det europeiska maritima klustret har potential att spela en betydelsefull roll i det globala miljöarbetet.

90% av världshandeln transporteras till sjöss. Mängden globala sjötransporter prognoseras öka kraftigt under de kommande åren, och trycket att bibehålla konkurrenskraften på den världsomfattande marknaden stiger. Då den teknologiska utvecklingen och klimatförändringen ändrar branschens verksamhetsmiljö på oförutsedda vis, samlar Breaking Waves det maritima klustret för att hitta nyckel till framgång i en allt hårdare global konkurrens.

”Vi uppmanar hela branschen att ta del i dialogen. Automation och digitaliseringsutvecklingen ändrar sjöfarten, och klimatförändringen utmanar hela det maritima klustret att nå lösningar, som driver mot utsläppsfri sjölogistik. I Breaking Waves försöker vi skapa diskussion och hitta nya perspektiv för att lösa de gemensamma utmaningarna.  Det europeiska klustret har möjlighet att spela en betydande roll i det globala arbetet för att minska utsläppen – innovationer som vi utvecklar här kan utnyttjas överallt i världen.” berättar Tiina Tuurnala, vd för Rederierna i Finland och ordförande för Finlands Maritima Kluster som är med och anordnar konferensen.

En unik kombination talare från toppen av den internationella sjöfartsbranschen

Huvudteman för konferensen i år är optimering av den logistiska kedjan och ekosystem som producerar innovationer för sjölogistiken. Keynote-talarna är topproffs på internationell nivå. Emanuele Grimaldi från Grimaldi Group, Jens Meier från Hampurgs hamn och Pia Meling från Massterly är med och skapar sjöfartsbranschens mest intressanta evenemang.

Emanuele Grimaldi är verkställande direktör och president för Finnlines och koncernen Grimaldi Group, som hör till världens största roro-rederier. Koncernen som bedriver verksamhet i över 25 länder och har 15 000 anställda, har under de senaste åren gjort betydande insatser i miljövänlig sjöfart och fartyg som utnyttjar ny teknologi.

Jens Meier leder Hamburgs hamn som är Tysklands största, och vidare Europas tredje största hamn. Med 830 år historia har hamnen lyckats hålla sig i spetsen av utvecklingen, med att bland annat satsa på ibruktagandet av 5G teknologi i ett samarbetsprojekt med Nokia. Massterly, som representeras av Pia Meling, är världens första företag som totalt koncentrerar på att operera autonoma fartyg. Bolaget som skapats utav Kongsbergs och Wilhelmsens samarbete är en föregångare i automations utvecklingen och har varit med i bland annat det norska Yara Birkeland fraktfartygsprojektet.

Under konferenseftermiddagen förväntas framåtsiktande tal och intressanta diskussioner. De finländska talarna blir inte i de internationella gästernas skugga. Det inhemska maritima klustret representeras bland annat av Mikael Mäkinen, styrelseordförande för Valmet, och Tero Ojanperä, styrelseordförande för Silo.AI. Programmet kommer att vara en kombination av paneldebatter, keynote-tal och presentationer av innovativa start-up företag.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se mer info: www.breakingwaves.fi

Tilläggsuppgifter ges av:

 

Maj Jäntti

Projektledare, Finnish Maritime Cluster

+358 50 505 9249

maj.jantti@shipowners.fi

 

 

Maj Malmelin
Kommunikationsansvarig

Maj Malmelin är kommunikationsansvarig vid Rederierna i Finland.

+358 50 505 9249
maj.jantti@shipowners.fi