Eskalering av stödstrejk hotar Finlands utrikeshandel och sjöfart

25. november 2019

Efter att det inte uppstod en lösning i postkonflikten igår, kommer poststrejken och stödstrejkerna att orsaka allvarliga störningar i fartygstrafiken idag den 25.11.2019. Finlands Sjömans-unions stödstrejk stannar trafiken för de finskt flaggade fartygen.

”Detta har betydliga effekter på de finska rederierna och konkurrenskraften av den finska flaggan. Hela den finska handelsflottan står stilla i Finlands hamnar, medan de utländska konkurrenterna agerar normalt.  Med detta styrs last och passagerare till konkurrerande fartyg under utländsk flagg.”, säger Hans Ahström, vice vd för Rederierna i Finland rf.

En tredjedel av Finlands utrikeshandel transporteras på finska fartyg. Enligt Näringslivets Centrlaförbund EK transporteras dagligen exportvaror till ett värde av cirka 100 miljoner euro på finskt flaggade fartyg. 60% utav styckegodsexporten och 50% av styckegodsimporten transporteras av passagerarbilfärgorna.

Bil- och Transportbranschens Arbetarförbund AKT har idag meddelat om utvidgning av stödstrejk i hamnar från och med den 28.11. Detta har massiv påverkan på Finlands utrikeshandel, 90% utav export och 80% utav importen transporteras på fartyg.

 

Tilläggsinfo ges av:

Hans Ahlström

Vice verkställande direktör

tel. 040-7257110