Fairway Forward – ett nytt samarbete mellan det finska och svenska maritima sjöfartsklustret startat

19. juni 2019

Fairway Forward, ett nytt samarbete mellan det finska och svenska maritima sjöfartsklustret, har startats med syfte att dela best practice och samarbeta för att nå miljömål och klimatmål.

För att främja samarbetet kommer ett seminarium och ”think tank” att äga rum i Helsingfors den 20 november 2019. Programmet kommer att innehålla exempel på best practice från varje land och en paneldiskussion med ledare från industrin och politiker.

En stor del av samarbetet är också Helcoms Green Team där nästa möte äger rum den 3 september på ön Donsö, strax utanför Göteborg, under den stora händelsen Donsö Shipping Meet.

– ”När megatrender som digitalisering och klimatförändringar förändrar världen står sjöfartssektorn inför stora utmaningar på global nivå. För att lösa dessa problem måste sjöfartsklustret arbeta tillsammans. Finland och Sverige är redan i framkant gällande nyskapande teknik och gröna metoder inom sjöfarten. Fairway Forward-samarbetet är en utmärkt plattform för att vi ska kunna arbeta tillsammans för att vidareutveckla effektiva miljö- och klimatlösningar för framtiden”, säger Tiina Tuurnala, VD för Rederierna i Finland och ordförande för Finlands Sjöfartskluster.

– ”Både det svenska och finska sjöfartskluster är förebilder när det gäller att arbeta med dessa ämnen och tillsammans kommer vi att bli starkare och kunna nå våra miljö- och klimatmål. Det är viktigt att ha en gemensam plattform att samarbeta och dela med sig av både gällande bästa practice och utmaningar”, säger Rikard Engström, VD Svensk Sjöfart.

Deltagande organisationer i Fairway Forward är: Svensk Sjöfart, Sveriges Hamnar, Rederierna i Finland, Finlands hamnförbund, Hamnoperatörerna rf  och Finnish Marine Industries.