Förhandlings­resultat för sjöfarten uppnått mellan Rederierna i Finland och Sjömans-Unionen

23. februari 2021

Rederierna i Finland rf och Finlands Sjömans-Union har uppnått ett förhandlingsresultat om fraktfartygens och passagerarfartygens lönegranskningar för perioden 1.3.2021-28.2.2023.

Fraktfartygens löner höjs med 1,55 % 1.3.2021. På grund av den rådande coronapandemin överenskoms inte nu om lönegranskningar för passagerarfartygen, utan parterna granskar situationen  senast 1.6.2021 med beaktande av det undantagstillstånd som coronapandemin åsamkat.

Tilläggsinfo:

Hans Ahlström

Vice verkställande direktör

Tel: 040-7257110

Rederierna i Finlanf rf.

Hans Ahlström
Vice verkställande direktör

Hans Ahlström är vice verkställande direktör och ansvarar för arbetsmarknadspolitik och näringspolitiska frågor.
hans.ahlstrom@shipowners.fi / 040 725 7110