Glad Östersjödag!

25. augusti 2022

Östersjödagen firas den 25.8.

Östersjödagen är en årlig festdag som ordnas för att fira havet. Dagen har lanserats av John Nurminens Stiftelse. Målet med dagen är att få oss alla att njuta av vårt unika hemhav och göra konkreta gärningar för dess bästa. Avsikten är inte bara att fira Östersjön, utan också att öka kunskaperna om havets mångskiftande natur, kultur och historia.

Unika och värdefulla Östersjön är värd att skydda. Havet skapar även vår koppling till världen. Finland är som en ö, vi är särskilt beroende av sjötrafik. Till och med 90 procent av vår import och export transporteras till sjöss.

Se vår nya video om sjövägar och sjöfartens betydelse!