IMO:s sjösäkerhetskommitté behandlade sjöfartens automation – Finland i ledning av utvecklingen

14. juni 2019

Den internationella sjöfartsorganisationens (International Maritime Organization, IMO) sjösäkerhetskommitté samlades i London 5.-14.6.2019. Det var frågan om det i ordning 101. mötet, och den omfattande mötesagendan bestod av flera olika åtgärder för att förbättra sjöfartens säkerhet. Sjöfartens automation verkar ha fastställt sin position på agendan, och trots att ämnet ännu väcker åsikter för och emot, så fortskrider diskussionen naturligt. Ett annat ämne som varit framme är frågan om konformitet av bränslen.

Sjösäkerhetskommittén (Maritime Safety Committee, MSC) fortsatte sitt arbete att granska framskridandet av sjöfartens automation. Under mötet slutfördes och godkändes anvisningar med syftet att automations test inte äventyrar sjöfartens säkerhet eller miljön. Mest diskussion väcktes av frågor angående ansvar, bemanning och vilken kunskap som deltagare i testning bör ha på fartyg, så väl som i land. Dessutom förbereddes fortsättningsskeden av regleringsutvärderingen, för att säkerställa att det extensiva arbetet framskrider så effektivt som möjligt. Under det pågående första skedet, utvärderas vilka regleringar den ökande automation kommer att påverka och hur. Resultaten kommer att utvärderas på ett möte i början av september.

Finland har varit kraftigt framme i IMO gällande sjöfartens digitalisering och automation. Transport- och kommunikationsministeriet och Traficom hade i samarbete koordinerat en presentation inför mötet, som framställde de nyaste utvecklingsstegen inom området i Finland. Presentationen tog plats på tisdagen den 11.6. efter dagens möten, och lockade en stor mängd internationella åskådare. Efter presentationen ställde publiken flera goda frågor gällande bland annat 5G på öppet hav, påverkan av ökande automation på försäkringar, cybersäkerhet och förändringar i lotsningslagen.

På den breda mötesagendan fanns dessutom denna gången också flera ratificeringar av ändringar i konventioner som godkänts tidigare och flera ändringar där första skedet godkänts. Dessa ändringar i SOLAS konventioner och andra regleringar gäller bland annat brandsäkerhet, räddningsutrustning och fartygens konstruktion. De ändringar som nu ratificerats kommer att träda i kraft under åren 2021–2024. De mest omfattande uppdateringarna inkluderar uppdaterade versioner av IMSBC-reglering (International Maritime Solid Bulk Cargoes Code) och ESP-regler (Enhanced Survey Programme Code for bulk carriers and oil tankers) och består av hundratals sidor.

Den globala 0,5% -svavelbegränsningen som träder i kraft i början av nästa år är en av de mest diskussionsväckande frågorna inom sjöfarten och har lyft fram bland annat riskerna gällande bränsle som inte uppfyller kraven. MSC:s uppgift är att granska svavelbegränsningens från sjösäkerhetens perspektiv. På mötet godkändes en plan, enligt vilken det under året 2020 kommer att behandlas reglering av t.ex. obligatorisk dokumentation av flampunkt, utveckling av rutiner för rapportering av bränsleleveranser som inte uppfyller kraven och uppföljning av leverantörerna för att säkerställa åtgärder.

Mötet hade som uppgift att välja följande ordförande och vice ordförande för sjösäkerhetskommittén. ”Att leda en kommitté som MSC effektivt är ett krävande uppdrag” konstaterade IMO:s huvudsekreterare Kitack Lim då han startade valprocessen. Processen fortsatte smidigt och Australiens Brad Groves (o.f.) och Argentinas Juan Carlos Cubisino (vice o.f.) blev omvalda med omfattande stöd.

Sjösäkerhetskommittén samlas nästa gång i maj 2020.

Bild: IMO

 

Tilläggsinformation:

Sinikka Hartonen, ledande sakkunnig

Tel: +358 40 732 3164

Epost: sinikka.hartonen@shipowners.fi