Kontinuiteten av godstransporter är en förutsättning för ett fungerande samhälle

16. mars 2020

Nästan 90% utav Finlands utrikes frakttransporter sker till sjöss. Kontinuiteten av sjötransporterna måste säkerställas i de undantagsförhållanden som coronaepidemin orsakat. Ifall transporten av gods stannar, stannar också samhällets livsviktiga funktioner.

Sjötransporter är livsviktiga för att det finska samhället skall fungera. Gods måste röra sig, för att samhällets basfunktioner kan säkerställas. Då undantagsförhållanden och störningar i leveranskedjor ökar som följd av den världsomfattande coronaepidemin, är det nödvändigt att sjöfartens frakttransporter till Finland säkerställs.

”Godstransporter är samhällets livsnerv – ifall flödet av saker stannar, stannar också andra funktioner gradvis. Nu måste man ta hand om att samhällets hjul rullar, och att det finns mat i butikerna och läkemedel i apoteken.” konstaterar Tiina Tuurnala, verkställande direktör för Rederierna i Finland.

Nästan 90% utav Finlands import och export transporteras till sjöss, i denna bemärkelse är Finland en ö. Säkerställandet av fartygstrafiken är nödvändigt för att samhället ska hållas funktionerande. De finländska passagerarfartygen utgör i tillägg till fraktfartygen en viktig del av försörjningstryggheten.

”Det är flera fartygspassagerare som inte kommer att tänka på, att passagerarfartygen transporterar en avsevärd del av dagligvarorna till våra butiker.” fortsätter Tuurnala.

Passagerarfartygen transporterar 60% utav styckegodsexporten och 50% utav importen. Alla finländska passagerarfartyg transporterar såväl passagerare som frakt.

”De finska rederierna är väl förberedda och har tagit till åtskilliga åtgärder för att hindra spridningen av viruset och för att säkra hälsa och välbefinnande av passagerare och personal.” konstaterar Tapani Voionmaa från Finnlines, styrelseordförande för Rederierna i Finland.

Rederierna samarbetar aktivt med myndigheter och försörjningsberedskapsorganisationen, för att säkerställa kontinuiteten av sjötransporterna. Myndigheternas anvisningar följes noggrant och samarbetet med myndigheter fungerar.

Affärsmässigt kommer koronaepidemin att ha betydliga konsekvenser för rederierna. Detta betonas särskilt för passagerarrederierna i och med upphörandet av passagerartrafiken.

 

 

 

Tilläggsinfo ges av:

Tiina Tuurnala, Verkställande direktör

+358 40 547 6762, tiina.tuurnala@shipowners.fi

 

Hans Ahlström, Vice verkställande direktör

+358 40 725 7110, hans.ahlstrom@shipowners.fi

 

Tiina Tuurnala
Verkställande direktör

Tiina Tuurnala är verkställande direktör för Rederierna i Finland.
tiina.tuurnala@shipowners.fi / 040 5476 762