M/s Finlandias godstrafik fortsätter – läkemedels leveranser prioriteras

26. mars 2020

Eckerö Lines M/s Finlandia kommer att fortsätta godstrafiken mellan Finland och Estland med stöd av Försörjningsberedskapscentralen. M/s Finlandia levererar främst livsmedel, läkemedel och industrikomponenter till Finland. Läkemedelsleveranser kommer att prioriteras.

”Sjövägen mellan Finland och Estland är en mycket viktig rutt för sjöfrakt och Finlands försörjningstrygghet. På grund av koronakrisen har passagerartrafiken avbrutits och en betydande mängd fraktkapacitet har försvunnit från rutten. Det är viktigt för hela samhället att vi genom Försörjningsberedskapscentralens stöd kan fortsätta trafikera och hjälpa till att säkerställa transport av läkemedel, livsmedel och varor till folket och näringslivet”, säger Taru Keronen, VD för Eckerö Line.

Sjötransport är avgörande för det finska samhället. Även under vanliga omständigheter står sjötransporten för cirka 80 procent av den finska importen och cirka 90 procent av exporten. I den nuvarande krisen betonas även sjötransportens roll i transporten av läkemedel.

”Vi prioriterar läkemedelsleveranser genom att markera de lastbilar som transporterar läkemedel och dessa lastbilar lastas och lastas av fartyget först”, säger Keronen.

Eckerö Lines M/s Finlandia övergick till en undantagstidtabell måndagen den 23:e mars för att säkerställa en smidig transport av gods mellan Finland och Estland. Fartyget åker dagligen tre tur-och returresor mellan Helsingfors och Tallinn.

M/s Finlandia är för tillfället det enda fartyget som trafikerar under finsk flagg mellan Finland och Estland.

”Vi gör allt vi kan för att möjliggöra godstransporter som är viktiga för Finland och vi kan bidra till att säkerställa försörjningstryggheten med finsk personal. Vi sysselsätter cirka 250 finska sjömän på m/s Finlandia och stödet från Försörjningsberedskapscentralen gör det för tillfället möjligt för oss att behålla dessa för näringslivet viktiga jobb. Liksom många andra fartygsbolag har vi tyvärr varit tvungna att vidta anpassningsåtgärder till följd av omständigheterna, men stödet från Försörjningsberedskapscentralen hjälper även till att mildra dessa åtgärder”, säger Keronen.

Mer information:

Taru Keronen, verkställande direktör, Eckerö Line, Taru.Keronen@eckeroline.fi, tel. 050 66 209

Ida Toikka-Everi, chef för marknadsföring och kommunikation, ida.toikka-everi@eckeroline.fi tel. 0400 422391

Försörjningsberedskapscentralens pressmeddelande: https://www.se.nesa.fi/forsorjningsberedskapscentralen-vidtar-atgarder-for-att-sakerstalla-sjotransporterna-av-lastbilsfrakt/

 

M/s Finlandias undantagstidtabell:

  • Fartyget åker dagligen tre tur-och returresor mellan Helsingfors och Tallinn.
  • Den första avfärden avgår från Tallinn kl. 5.30 och anländer till Helsingfors kl. 8.00.
  • Den sista avfärden från Helsingfors till Tallinn avgår kl. 23.30.
  • https://www.eckeroline.fi/?lang=sv

 

Eckerö Line Ab Oy hör till Rederi Ab Eckerö-koncernen och är ett inhemskt fartygsbolag, som erbjuder rese- och frakttjänster genom regelbunden rutt-, kryssnings- och frakttrafik mellan Tallinn och Helsingfors. Eckerö Lines fartyg m/s Finlandia och Finbo Cargo är de enda finskflaggade fartygen på rutten Helsingfors-Tallinn. Eckerö Lines fartyg är de enda som har rätt att använda Nyckelflaggan-märkningen för finländska tjänster. Företaget erbjuder tio avgångar per dag och ansvarar också för dagens första förbindelse mellan Tallinn och Helsingfors. Eckerö Line har sammanlagt över 40 hotellpartners i Estland och Finland och hanterar en betydelsefull del av fraktförbindelsen mellan Helsingfors och Tallinn. År 2019 var Eckerö Lines passagerarmängd ca 1 890 000. Tilläggsuppgifter www.eckeroline.fi